Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
SCDD91 1

Одржана обука за правно истражување и етички аспекти на правната професија

Млади дипломирани правници и студенти од правните факултети на 02.04.2024 година следеа обука за правно истражување и етички аспекти на правната професија, организирана од страна на Македонското здружение на млади правници. Учесниците ја осознаа важноста на правното истражување, понатаму се запознаа со начините, методите и

ПОВЕЌЕ

FOSTER ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ: ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РАНЛИВИ ГРУПИ НА МИГРАНТИ

Подгорица, Црна Гора, 24-26 јануари 2024 година FOSTER обуката за обучувачи се одржа во Подгорица, Црна Гора, од 24 до 26 јануари 2024 година. Овој настан беше организиран како заеднички напор помеѓу проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан - пристап до социјални и економски права

ПОВЕЌЕ
Javen povik novinari 2022

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2022 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Прилозите треба

ПОВЕЌЕ

THIRRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E ÇMIMEVE PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE DHE PERSONAVE PA SHTETËSI NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË SË VERIUT PËR VITIN 2022

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rrinjë në bashkëpunim me Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë dhe Agjencisë së KB për refugjatë- UNHCR, shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimeve për raportim profesional mbi situatën e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut

ПОВЕЌЕ
Screenshot 6

Десет млади правници добија обука за практични правни вештини

На 07,08 и 09 ти јуни 10 млади правници следеа обука за зајакнување на нивните способности на темите Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија, Сензибилизација при работа со ранливи катеgории на лица и Вештини за барање на работа во правната професија.  Младите

ПОВЕЌЕ
Screenshot 3

Јавен повик за доделување мали грантови на младински организации и организации за млади за спроведување акции за заштита на животната средина

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) објавува јавен повик за доделување мали грантови на младински организации и организации за млади за спроведување акции за заштита на животната средина. Јавниот повик се спроведува во рамки на проектот ,,Младински активизам за позелени општини'' финансиски поддржан од Европската Унија.   Шемата за мали грантови има предвидено вкупен износ од 100.000 евра и ќе поддржи 15 до 20 организации во вредност од

ПОВЕЌЕ
јавен

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ ЗА КУРСЕВИ ЗА  ПРАКТИЧНИ ПРАВНИ ВЕШТИНИ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ
Screenshot 8 1

Прирачник за поднесување идивидуална жалба пред Комитетот за човекови права при ОН- Плод на заедничките заложби на МЗМП и Министерството за правда за заштита на човековите права

Човековите права припаѓаат секому без исклучок. Постојат низа меѓународни акти кои уредуваат различни права и основни слободи, како и национални законски и подзаконски акти кои се темелат на постулатот дека сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство

ПОВЕЌЕ