Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Дискриминација врз основа на пол во областа на здравствената заштита- татко бил спречен да го придружува своето дете во болница

МЗМП постапи по барање за правна помош на татко на дете од 13 годишна возраст со здравствена состојба поради која што е често хоспитализирано. Таткото не можел да го оствари своето право од здравствена заштита како родител и да го придружува своето дете за време

ПОВЕЌЕ

28 јануари – Европски ден за заштита на личните податоци

На 28 јануари го одбележуваме Европскиот ден за заштита на личните податоци како основно човеково право кое беше еден од приоритетите на работата на МЗМП во изминатиот период. Активностите кои ги преземавме во текот на минатата година во насока на заштитата на личните податоци беше

ПОВЕЌЕ

„Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализаци и реинтеграција на поранешно осудени лица”- нов тригодишен проект на МЗМП

Вчера (21.12.2022) го промовиравме проектот „Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”. Проектот го спроведуваме во партнерство со Хелсиншкиот Комитет за човекови права, Македонското пенолошко друштво и Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни

ПОВЕЌЕ

Зазеленување на младинското учество и политики- прва конференција на проектот „Младински активизам за позелени општини”

Вчера се одржа првата конференција “Зазеленување на младинското учество и политики” на проектот „Младински активизам за позелени општини" на која претставниците од граѓанските и младинските организации, младите и претставници од институции и општини исцрпно дискутираа и разменуваа меѓусебни идеи и ставови за позелени општини и

ПОВЕЌЕ

Прирачник за поднесување идивидуална жалба пред Комитетот за човекови права при ОН- Плод на заедничките заложби на МЗМП и Министерството за правда за заштита на човековите права

Човековите права припаѓаат секому без исклучок. Постојат низа меѓународни акти кои уредуваат различни права и основни слободи, како и национални законски и подзаконски акти кои се темелат на постулатот дека сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство

ПОВЕЌЕ

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминациjа врз основа на пол

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминација врз основа на пол во областа на здравствената заштита, извршена од страна на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести. Продолжената дискриминација се смета за потежок облик на дискриминација.

ПОВЕЌЕ

Eфикасноста на правната заштита на човековите права во Pепублика Cеверна Mакедониja – годишен извештај 2022 година

Осма година по ред Македонското здружение на млади правници подготвува Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во државата, со цел објективно да ги прикаже повредите на човековите права идентификувани за тековната година.

ПОВЕЌЕ

Промоција на Извештајот за мониторинг на дигитално посредувани јавни собири во С.Македонија

Преку извештајот ја разгледавме на моменталната состојба во врска со дигитално посредуваните јавни собири во С. Македонија, вклучително и на релевантната правна рамка, фреквенцијата, појавата и видовите на дигитално посредувани јавни собири и овозможувачката средина во која се случуваат

ПОВЕЌЕ

Обуки за професионализација на младите правници

МЗМП спроведе онлајн обуки за зајакнување на вештините и капацитетите на 15 млади правници на темите: Сензибилизација при работа со ранливи категории на лица, Практични правни вештини, Основни етички вредности на правната професија и Вештини за барање на работа во правната професија

ПОВЕЌЕ

Нова судска одлука за лекување од слобода и реинтегрирање наместо континуирано задржување во психијатриска установа поради ментална болест

Македонското здружение на млади правници ја поздравува одлуката на Кривичниот совет број КС-КР бр. 995/22 при Основниот Кривичен суд изготвена и доставена до странките во декември 2022 година, а по завршената јавна седница одржана во ноември 2022, со која се уважува предлогот на ЈЗУ Психијатриска

ПОВЕЌЕ