Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Упатство за најдобри практики со цел активно вклучување на младите активисти и младинските организации во процесите за заштита на животната средина на локално ниво

На кој начин младите активно да се вклучат во процесите за заштита на животната средина на локално ниво? Кои се чекорите за решавање на проблемот во Вашата општина? Во рамките на проектот ,, Младински активизам за позелени општини ‘’ изработивме Упатство за најдобри практики со цел

ПОВЕЌЕ

Млади правници и студенти по право следеа обука за правно говорење

На 08.05.2023 година млади правници и студенти по право следеа обука за правно говорење со цел зголемување на нивните вештини и капацитети во делот за правно говорење. Обуката за правно говорење е втората спроведена обука од Курсот за практични правни вештини преку кои студентите по право

ПОВЕЌЕ

Реакција по повод случувањата во Судскиот совет на РСМ на седницата одржана на 26.04.2023

Блупринт групата за реформи во правосудството ја изразува својата загриженост околу ескалирањето на состојбата при утврдувањето на дневниот ред на вчерашната седница на Судскиот совет на РСМ која заврши со разрешување на претседателката на Советот. Како група која подолго време ја следи работата на Судскиот

ПОВЕЌЕ

Прашалници за испитување на ставовите на младите и возрасните за прашања поврзани со радикализам и поддршка на процесите на рехабилитација и реинтеграција на повратници

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) спроведува истражување во рамки на проектот „Градење на отпорни и инклузивни заедници”. Проектот има за цел да придонесе кон градење на локални заедници кои ќе бидат отпорни на радикализација преку јакнење на капацитетите и поддршка на заедниците и ранливите групи

ПОВЕЌЕ

ГРЕТА: законската рамка на Северна Македонија е подобрена, но на жртвите на трговија со луѓе им треба подобар пристап до правда и ефективни правни лекови

Групата на експерти за борба против трговија со луѓе (ГРЕТА) на Советот на Европа го објави својот трет извештај за евалуација со кој се поздравува напредокот на Северна Македонија во развојот на законодавната рамка за борба против трговијата со луѓе, но повикува на нејзина подобра

ПОВЕЌЕ

МЗМП спроведе курс за практични правни вештини

На 23.03.2023 година МЗМП спроведе обука за правно пишување наменета за студенти по право и млади правници со цел зголемување на нивните вештини и капацитети во делот за правно пишување.  Обуката ја следеа 41 млади правници и студенти по право. Обуката за правно пишување е првата

ПОВЕЌЕ

Апел итно да се донесе Законот за амнестија – луѓето што го прекршиле полицискиот час не треба да издржуваат казна затвор

Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот комитет за човекови права апелираат итно да се донесе Законот за амнестија, кој особено е значаен за лицата од ранливите категории, а кои се осудени за кривичните дела од член 205 - „Пренесување заразна болест“ и член 206

ПОВЕЌЕ

Спроведени обуки за зајакнување на капацитетите  на младите правници

На 13,14 и 15 ти февруари 13 млади правници следеа обука за зајакнување на нивните способности на темите Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија, Сензибилизација при работа со ранливи катеории на лица и Вештини за барање на работа во правната професија.  Младите

ПОВЕЌЕ

28 јануари – Европски ден за заштита на личните податоци

На 28 јануари го одбележуваме Европскиот ден за заштита на личните податоци како основно човеково право кое беше еден од приоритетите на работата на МЗМП во изминатиот период. Активностите кои ги преземавме во текот на минатата година во насока на заштитата на личните податоци беше

ПОВЕЌЕ