Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЕДНА ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОДЕНСОК/ПОДНЕСОЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите правници, МЗМП се стреми за промоција и унапредување на принципот на владеење

ПОВЕЌЕ

Барање за доставување на понуда за изработка на комуникациска стратегија на проект и спроведување на комуникациски активности

1). Информации за проектот Проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан - пристап до социјални и економски права (ФОСТЕР)“, поддржан од Европската Унија, е изработен од 7 граѓански организации кои се членки на Балканскиот совет за бегалци и миграција (BRMC) и Данскиот совет за бегалци (ДРЦ)

ПОВЕЌЕ

Продолжен рокот за доставување понуда за подготовка на финален ревизорски извештај 

Во рамки на проектот „Инклузија на странци во Западен Балкан- пристап до социјални и економски права (ФОСТЕР)" се продолжува рокот за доставување понуда за подготовка на финален ревизорски извештај на крајот од проектот како и верификација/проверка на трошоците на квартално ниво. Подолу можете да ги преземете повикот, општите услови за грантовите од ЕУ (член 15.7) и Анекс VII. БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ

ПОВЕЌЕ

 Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки како и лица кон кои се извршуваат пробациски работи

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ финансиски поддржан од Европската Унија објавува:  ЈАВЕН ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за избор на координатор/ка на Центарот за кариера и Одбор за поддршка (алумни) на Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје

Mакедонското здружение на млади правници (МЗМП) во согласност со договорот за соработка со Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавува јавен повик за работно ангажирање на едно лице координатор/ка на Центарот за кариера и одбор за поддршка

ПОВЕЌЕ

Јавен оглас за теренски правник во канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Април 2023 / Декември 2023) со можност за продолжување Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните

ПОВЕЌЕ