Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
SCDD91 1

Одржана обука за правно истражување и етички аспекти на правната професија

Млади дипломирани правници и студенти од правните факултети на 02.04.2024 година следеа обука за правно истражување и етички аспекти на правната професија, организирана од страна на Македонското здружение на млади правници. Учесниците ја осознаа важноста на правното истражување, понатаму се запознаа со начините, методите и целите на правното истражување и со структурата на професионалното правно истражување.

Во вториот дел од обуката се разработија етичките аспекти на правната професија, моралниот авторитет и интегритет и етичките принципи во пракса.

Оваа обука е шеста и последна спроведена обука од Курсот за практични правни вештини , преку кои студентите по право и младите правници ќе ги зајакнат способностите за правно пишување, правно говорење, интервјуирање и советување; вештини за судење; правно расудување и аргументирање и правно истражување и етички аспекти на правната професија.

Курсот за практични правни вештини се спроведува во рамките на проектот „ Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото“ поддржан од Embassy of the Netherlands in North Macedonia.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.