Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

FOSTER ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ: ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РАНЛИВИ ГРУПИ НА МИГРАНТИ

Подгорица, Црна Гора, 24-26 јануари 2024 година

FOSTER обуката за обучувачи се одржа во Подгорица, Црна Гора, од 24 до 26 јануари 2024 година. Овој настан беше организиран како заеднички напор помеѓу проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан – пристап до социјални и економски права (ФОСТЕР)“. , Балканскиот совет за бегалци и миграција (BRMC) и Данскиот совет за бегалци (ДРЦ).

Обуката имаше за цел да ги опреми учесниците со потребните знаења и вештини за справување со миграциските предизвици и за поддршка на човековите права, особено за ранливите групи на мигранти. Водени од експертите Петер Скербис и Иван Кочовски, на сесиите беа опфатени теми како основни права, дискриминација, пристап до правда, семејно единство, здравствена заштита, образование и заштита на човековите права во ситуации на криумчарење и трговија со луѓе.

Преку комбинација од теоретски дискусии, практични вежби и реални студии на случај, учесниците добија увид во сложеноста на застапувањето на човековите права во контекст на миграцијата. Настанот заврши со фокус на практичната примена на принципите во застапувачката работа.

FOSTER обуката за обучувачи ја нагласува посветеноста на регионалните организации (Македонско здружение на млади правници, Ваша Права БиХ, Беoградски центар за људска права,Програма за граѓански права – Косово (ЦРП/К), Група 484, Албански комитет на Хелсинки и Правни центар, за да го зајакне застапувањето и да ги промовира човековите права во Западен Балкан и пошироко. Оваа иницијатива е овозможена преку поддршката на Европската унија и заедничките напори на BRMC и DRC.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.