Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права.

ДОЗНАЈ ПОВЕЌЕ

НОВОСТИ И АКТИВНОСТИ

ЈАВНИ ПОВИЦИ

НИЕ СМЕ ЧЛЕН НА

НАШИ ПОДДРЖУВАЧИ

Соработувајте со нас!

Ги охрабруваме сите луѓе кои ја поддржуваат нашата мисија и визија да ни пристапат со идеја, предлог или иницијатива за заедничка соработкa. Особено поддржуваме иницијативи насочени кон:

  • Подобрување на положбата и зајакнување на професионалноста на младите правници
  • Унапредување на правничката професија во Република Македонија
  • Иницијативи за промена на пракса и подобрување на политики насочени кон заштита на човековите права и владеење на правото
  • Правни иницијативи на локално и регионално ниво