Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Промоција на Извештајот за мониторинг на дигитално посредувани јавни собири во С.Македонија

Преку извештајот ја разгледавме на моменталната состојба во врска со дигитално посредуваните јавни собири во С. Македонија, вклучително и на релевантната правна рамка, фреквенцијата, појавата и видовите на дигитално посредувани јавни собири и овозможувачката средина во која се случуваат

ПОВЕЌЕ

Обуки за професионализација на младите правници

МЗМП спроведе онлајн обуки за зајакнување на вештините и капацитетите на 15 млади правници на темите: Сензибилизација при работа со ранливи категории на лица, Практични правни вештини, Основни етички вредности на правната професија и Вештини за барање на работа во правната професија

ПОВЕЌЕ

Нова судска одлука за лекување од слобода и реинтегрирање наместо континуирано задржување во психијатриска установа поради ментална болест

Македонското здружение на млади правници ја поздравува одлуката на Кривичниот совет број КС-КР бр. 995/22 при Основниот Кривичен суд изготвена и доставена до странките во декември 2022 година, а по завршената јавна седница одржана во ноември 2022, со која се уважува предлогот на ЈЗУ Психијатриска

ПОВЕЌЕ

Стандарди на академското пишување- обука за млади правници истражувачи

Во третото издание на списанието “Правен фокус” (Focus luris) ќе се објават 10 стручни статии на теми поврзани со права на пациенти и/или пристап до здравствена заштита.    На 05.12.2022 година пред отпочнувањето на процесот на пишување на статиите,  за авторите се спроведе обука за стандарди на академското

ПОВЕЌЕ

Акција за унапредена правна и институционална заштита на водите- резултати од спроведениот проект

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во периодот јуни – ноември 2022 година го спроведе проектот „Акција за унапредена правна и институционална заштита на водите“ финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија. Во рамки на проектот МЗМП и Министерството за животна средина и просторно планирање

ПОВЕЌЕ

Донесен е Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство

Законот за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство е изгласан од страна на Собранието на 17.11.2022 и е објавен во Службен весник број 247/2022 година. Истиот е предвидено да влезе во сила на 17.05.2023 година. Законот е од големо значење за

ПОВЕЌЕ

„Институционалните капацитети за заштита на животната средина“- панел дискусија за поттикнување јавна дебата

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) организира панел дискусија на тема „Институционалните капацитети за заштита на животната средина“. Панел дискусијата ќе се одржи на 05.12.2022 година од 12:00-14:00 часот во хотел Мериот во Скопје. Европската комисија во Извештаите за напредокот на Северна Македонија во поглавјето 27

ПОВЕЌЕ

Покана за јавна расправа за подзаконски акти од Законот за водите

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот „Акција за унапредена правна и институционална заштита на водите“ финансиски поддржан од Фондацијата Отворено општество-Македонија, соработуваше со Министерството за животна средина и просторно планирање во насока на изработување на Правилник за техничките услови, начинот и

ПОВЕЌЕ

Младински активизам за позелени општини во Крива Паланка

Во текот на вчерашниот ден (9.11.2022) во Europe House Крива Паланка со Советот на Млади - Крива Паланка, општина Крива Паланка и Go Green – Биди Зелен разговаравме за важноста и влијанието на младите во процесите на креирање политики за заштита на животна средина на локално ниво, еко-проблемите и

ПОВЕЌЕ

Мериторна одлука на Апелациониот суд Скопје во врска со условен отпуст на осудено лице

Апелациониот Суд Скопје на седница одржана на ден 20.10.2022 година донесе одлука КP-102/22 со која се уважува жалбата на осуденото лице Љ.П и се преиначува решението на кривичниот совет на Основниот Кривичен суд Скопје кое гласи-се отпушта од издржување на казна затвор осуденото лице, под

ПОВЕЌЕ