Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ ЗА ПРАКТИЧНИ ПРАВНИ ВЕШТИНИ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

ОТФРЛЕНА Е ТУЖБАТА ЗА НЕПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ДИВАТА ДЕПОНИЈА ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга ја отфрли тужбата на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и физичко лице поднесена во 2021 година преку адвокат Глигорие Ќатоски, со која баравме судот да утврди дека со опстојувањето и функционирањето на дивата општинска комунална депонија во Струга се повредени

ПОВЕЌЕ

“Мамa, од што се плашиш најмногу?”

“Мамa, од што се плашиш најмногу?”, ме праша мојатa 4 годишна ќерка. Секако, прво на ум ми дојде да кажам болест или смрт на најблиски, но веднаш си помислив, најмногу се плашам да бидам приморана да избегам и да го напуштам својот дом. Се плашам

ПОВЕЌЕ

„ПРИВАТНОСТА НА ПРВО МЕСТО: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СВЕСТА, ЗАСТАПУВАЊЕТО И ДИГИТАЛНИТЕ ПРАВА КАЈ МЛАДИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ – НОВ ПРОЕКТ НА МЗМП

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) започна со имплементација на проектот „Приватноста на прво место: Зајакнување на свеста, застапувањето и дигиталните права кај младите во Северна Македонија“ (Privacy First: Enhancing Awareness, Advocacy, and Digital Rights Among Youth in North Macedonia) поддржан од Американската адвокатска комора

ПОВЕЌЕ

Тематски форум во врска со кризната состојба во КПД Идризово

На 19.07.2023 година се одржа тематски форум во врска со кризната состојба во казнено-поправната установа во Идризово, организиран од страна на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и Националниот превентивен механизам (НПМ). Кризна состојба во казнено-поправната установа во КПД Идризово беше прогласена на 07 јуни 2023

ПОВЕЌЕ

„Инклузија на странците во Западен Балкан- пристап до социјални и економски права“- нов партнерски проект на МЗМП

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) започна со имплементација на проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан- пристап до социјални и економски права“ (Inclusion of Fоreigners in Western Balkans – Access to Social and Economic Rights (FOSTER)) под програмата Support to Regional thematic networks

ПОВЕЌЕ

РЕАКЦИЈА ПО ПОВОД СЛУЧУВАЊАТА ВО СУДСКИ СОВЕТ НА РСМ ВО ВРСКА СО КАНДИДАТУРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ

Блупринт групата за реформи во правосудство бара итно да се прекине со постапката за избор на нови членови во ССРСМ. Во спротивно, како крајно средство за спречување на понатамошното незаконско и нелегитимно постапување на Судскиот совет на РСМ, ги повикуваме судиите кои треба да гласаат

ПОВЕЌЕ

Грантова шема за доделување мали грантови на младински организации и организации за млади за спроведување акции за заштита на животната средина- Појаснувања на прашања добиени до 30.06.2023 година

Прашања:Појаснувања:Дали е задолжително организациите да бидат регистрирани во Регистарот на младински организации и организации за млади?Регистрирањето на организациите во Регистарот на младински организации и организации за млади се охрабрува но не е задолжително и нема да биде земено во предвид при евалуацијата на пријавите. Евалуациониот

ПОВЕЌЕ

Стандардите на акaдемското пишување- обука за авторите на стручни статии во „Правен фокус”

Во четвртото издание на списанието Правен фокус ќе се објават десет стручни статии на автори кои ќе пишуваат на теми поврзани со дигиталните технологии и правната регулација. На 08.06.2023 год, МЗМП спроведе онлајн обука за стандардите на акaдемското пишување за избраните автори на стручните статии предвидени да

ПОВЕЌЕ

Десет млади правници добија обука за практични правни вештини

На 07,08 и 09 ти јуни 10 млади правници следеа обука за зајакнување на нивните способности на темите Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија, Сензибилизација при работа со ранливи катеgории на лица и Вештини за барање на работа во правната професија.  Младите

ПОВЕЌЕ