Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

МЗМП спроведе обука за зајакнување на вештините на младите правници

Од 12 до 14 јуни во Охрид, МЗМП спроведе дводневна обука за зајакнување на вештините и капацитетите на младите правници на која присуствуваа 17 млади правници кои се учесници во четвртиот циклус на практикантската програма. 

Обуката беше фокусирана на три области: Вештини за барање на работа во правната професија, а обучувач беше Искра Конеска, специјалист за човечки ресурси; Сензибилизација при работа со маргинализирани групи со обучувачи Маја Атанасова, правник во МЗМП и Јана Зенговска, психолог; и Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија со обучувач Адвокат Павлина Зефиќ.

Оваа обука е дел од низа обуки од Практикантската програма која се одвива во рамки на проектот „Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија“ поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.