Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

FOSTER ОБУКА ЗА ОБУЧУВАЧИ: ЧОВЕКОВИ ПРАВА НА РАНЛИВИ ГРУПИ НА МИГРАНТИ

Подгорица, Црна Гора, 24-26 јануари 2024 година FOSTER обуката за обучувачи се одржа во Подгорица, Црна Гора, од 24 до 26 јануари 2024 година. Овој настан беше организиран како заеднички напор помеѓу проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан - пристап до социјални и економски права

ПОВЕЌЕ

Одржана обука за правно расудување и аргументирање за млади правници

На 22.02.2024 година, студенти од правните факултети, како и млади дипломирани правници, вработени или ангажирани во правосудните институции и адвокатски канцеларии учествуваа на обука за правно расудување и аргументирање, организирана од страна на Македонското здружение на млади правници. Оваа обука претставува петта спроведена обука од Курсот

ПОВЕЌЕ

СЕ Е СОГЛАСНО УСТАВ И ЗАКОН!

„Уште како дете имав здравствени проблеми, тешко се движев и имав болки. Ми правеа повеќе операции. Едната нога ми е покуса за 10 сантиметри и не ми е лесен секојдневниот живот. Како станував повозрасен состојбата не се подобруваше, напротив, се потешко ми стануваше. Сега многу

ПОВЕЌЕ

ПРОМЕНАТА НА ИМЕТО И ОБВРСКИТЕ НА ДРЖАВАТА ВО ОДНОС НА СЛУЖБЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Од стапување на сила на Амандманот XXXIII на Уставот (12.02.2019), државата не смеела да издава документи со поранешното име Со Амандманот XXXIII на Уставот од јануари 2019 името на државата се промени во Република Северна Македонија. Амандманите влегоа во сила со влегувањето во сила на т.н.

ПОВЕЌЕ

ФИШИНГ ПОРАКИ – ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЗНАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА

Во дигиталниот свет, каде информациите се пренесуваат брзо и слободно, пораките за измама стануваат значителен предизвик. Овие измамнички комуникации, честопати камуфлирани како легитимна е-пошта, текстови или пораки на социјалните мрежи, создаваат мрежа на измама со цел да добијат чувствителни информации од поединци. Oвие пораки често

ПОВЕЌЕ

ДВОФАКТОРСКА АВТЕНТИКАЦИЈА КАКО СУШТИНСКА ОНЛАЈН ЗАШТИТА

Во современата дигитална ера, обезбедувањето на чувствителни податоци стана критичен приоритет, особено за индустрии што управуваат со обемни количини на информации. Во образовниот сектор, каде што се управува со записи за студенти, финансиски податоци и доверливи истражувања, имплементацијата на јаки мерки за безбедност е неизбежна.

ПОВЕЌЕ

КОМПЈУТЕРСКИОТ КРИМИНАЛ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НИЗ ПРИЗМАТА НА МВР

Во последните години информатичките и комуникациските технологии преовладуваат во речиси сите аспекти од животот на луѓето, овозможувајќи им непречена комуникација, поедноставување при извршување на секојдневните обврски, пристап до потребните информации, исполнување на слободното време и забава. Меѓутоа, покрај позитивните страни - социјализација и едукација, новите технологии

ПОВЕЌЕ

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ–  ОВИЕ КОЛАЧИЊА НЕ СЕ ЗА ЈАДЕЊЕ!

Во ера доминирана од дигитални интеракции, грижата околу заштитата на нашите лични податоци е есенцијална. Во суштина, заштитата на личните податоци подразбира обострана интеракција на инволвираните страни: корисникот на веб страната и сопственикот на истата. Оваа статија посветува внимание на креирањето политики на приватност, со

ПОВЕЌЕ

Злоупотребата на личните податоци низ судската практика на Основниот суд во Битола

Злоупотребата на личните податоци зема сé поголем замав, пред сé поради развојот на технологијата. Компјутерскиот криминал пројавува сé понови и поопасни облици. Такви се: кражба на податоци, кражба на идентитет, компјутерска измама, хакирање, оштетување на податоци, заразување со вируси, малициозни софтвери (Malware, Adware, Spyware, Virus,

ПОВЕЌЕ

Заштитникот на приватноста во новото време – End to end encryption (шифрирање од крај до крај)

Комуникацијата преку најразлични социјални мрежи и алатки за допишување е симбол на дваесет и првиот век. Револуционерниот развој на технологијата доведе до тоа голем дел од животните збиднувања на секој еден поединец да бидат споделувани преку каналите за онлајн комуникација. Согласно статистичките податоци за 2023

ПОВЕЌЕ