Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Oглас за вработување на преведувач од Фарси јазик

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Застапување интереси, правна помош и правно застапување на лица од интерес и спречување и намалување на бездржавјанството објавува оглас за вработување на преведувач од Фарси јазик. Преведувачот ќе биде дел од тимот на МЗМП во Прифатниот центар за баратели на азил, Привремениот транзитен центар Табановце и Привремениот транзитен центар Винојуг.

Квалификации:

 • Минимум средно образование;
 • Одлично познавање на пишан и говорен фарси јазик;
 • Поседување на лиценца за овластен судски преведувач од Фарси ќе се смета за особена предност;
 • Одлично познавање на пишан и говорен македонски јазик;
 • Познавање на англиски јазик и друг странски јазик ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски способности;
 • Активен возач (Б категорија);
 • Способност за работа во мултиетничка средина;
 • Минато работно искуство во сличен контекст ќе се смета за предност.

Делокруг на работа:

 • Преведување при директна и електронска комуникација со баратели на азил, бегалци и други лица од интерес на УНХЦР;
 • Преведување при спроведување на интервјуа со лицата од интерес;
 • Преведување при спроведување интервјуa со Секторот за азил со лицата од интерес;
 • Преведување на документи од Фарси на Македонски јазик, и од Македонски на Фарси јазик.

Дополнителни информации:

 • Работните активности се одвиваат во Прифатниот центар за баратели на азил, Привремениот транзитен центар Табановце и Привремениот транзитен центар Винојуг;
 • Работно време од 20 часа неделно;

Ве молиме вашите биографии да ги испратите на contact@myla.org.mk најдоцна до 05.02.2021 година.

POST TAGS:
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.