Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГА ОД ОБЛАСТА НА ВЕБ ДИЗАЈН

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) како партнер на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци -УНХЦР го спроведува проектот ”Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР и Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, спроведува: Јавен

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за ангажирање на дизајнер/илустратор

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) како партнер на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци -УНХЦР го спроведува проектот ''Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР и Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, спроведува:

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЕДНА ЕКСПЕРТСКА ПОЗИЦИЈА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПОДЕНСОК/ПОДНЕСОЦИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРЕСУДИ НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите правници, МЗМП се стреми за промоција и унапредување на принципот на владеење

ПОВЕЌЕ

Барање за доставување на понуда за изработка на комуникациска стратегија на проект и спроведување на комуникациски активности

1). Информации за проектот Проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан - пристап до социјални и економски права (ФОСТЕР)“, поддржан од Европската Унија, е изработен од 7 граѓански организации кои се членки на Балканскиот совет за бегалци и миграција (BRMC) и Данскиот совет за бегалци (ДРЦ)

ПОВЕЌЕ

Продолжен рокот за доставување понуда за подготовка на финален ревизорски извештај 

Во рамки на проектот „Инклузија на странци во Западен Балкан- пристап до социјални и економски права (ФОСТЕР)" се продолжува рокот за доставување понуда за подготовка на финален ревизорски извештај на крајот од проектот како и верификација/проверка на трошоците на квартално ниво. Подолу можете да ги преземете повикот, општите услови за грантовите од ЕУ (член 15.7) и Анекс VII. БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ

ПОВЕЌЕ

 Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки како и лица кон кои се извршуваат пробациски работи

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ финансиски поддржан од Европската Унија објавува:  ЈАВЕН ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за избор на координатор/ка на Центарот за кариера и Одбор за поддршка (алумни) на Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје

Mакедонското здружение на млади правници (МЗМП) во согласност со договорот за соработка со Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавува јавен повик за работно ангажирање на едно лице координатор/ка на Центарот за кариера и одбор за поддршка

ПОВЕЌЕ

Јавен оглас за теренски правник во канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Април 2023 / Декември 2023) со можност за продолжување Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 13.03.2023 година објавува  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 1. Општи информации за

ПОВЕЌЕ