Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за ментор/ка на граѓански организации за пишување на проектни апликации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на

ПОВЕЌЕ

Oглас за вработување на преведувач од Фарси јазик

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Застапување интереси, правна помош и правно застапување на лица од интерес и спречување и намалување на бездржавјанството” објавува оглас за вработување на преведувач од Фарси јазик. Преведувачот ќе биде дел од тимот на МЗМП во Прифатниот центар за

ПОВЕЌЕ

ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ- Офицер/ка за застапување (Advocacy officer)

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за вработување, за една работна позиција „Офицер/ка за застапување” (Advocacy officer) во времетраење од 11 месеци со можност за продолжување почнувајќи од февруари 2021 година. Работната позиција се огласува за потребите за спроведување на проектот “Advocacy for

ПОВЕЌЕ

Thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori mbi raportimin e ndjeshëm gjinor dhe rolin e gazetarit në luftën kundër dhunës ndaj grave

Shoqata maqedonase e juristëve të rinj (MYLA), në kuadër të projektit "Krijimi i kulturave të barazisë gjinore" i mbështetur nga UNWomen në Shkup, shpall thirrje publike për pjesëmarrje në punëtori një-ditore mbi raportimin e ndjeshëm dhe rolin e gazetarit në luftën kundër dhunës ndaj grave. Punëtoria

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за учество на работилница за родово сензитивно известување и улогата на новинарот во сузбивањето на насилството врз жените

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Creating Cultures of Gender Balance” поддржан од UNWomen во Скопје, објавува јавен повик за учество во еднодневна Работилница за сензитивно известување и улогата на новинарот во сузбивањето на насилството врз жените. Работилницата е наменета за новинар(к)и

ПОВЕЌЕ