Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ФИШИНГ ПОРАКИ – ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЗНАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА

Во дигиталниот свет, каде информациите се пренесуваат брзо и слободно, пораките за измама стануваат значителен предизвик. Овие измамнички комуникации, честопати камуфлирани како легитимна е-пошта, текстови или пораки на социјалните мрежи, создаваат мрежа на измама со цел да добијат чувствителни информации од поединци. Oвие пораки често

ПОВЕЌЕ

ДВОФАКТОРСКА АВТЕНТИКАЦИЈА КАКО СУШТИНСКА ОНЛАЈН ЗАШТИТА

Во современата дигитална ера, обезбедувањето на чувствителни податоци стана критичен приоритет, особено за индустрии што управуваат со обемни количини на информации. Во образовниот сектор, каде што се управува со записи за студенти, финансиски податоци и доверливи истражувања, имплементацијата на јаки мерки за безбедност е неизбежна.

ПОВЕЌЕ

КОМПЈУТЕРСКИОТ КРИМИНАЛ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НИЗ ПРИЗМАТА НА МВР

Во последните години информатичките и комуникациските технологии преовладуваат во речиси сите аспекти од животот на луѓето, овозможувајќи им непречена комуникација, поедноставување при извршување на секојдневните обврски, пристап до потребните информации, исполнување на слободното време и забава. Меѓутоа, покрај позитивните страни - социјализација и едукација, новите технологии

ПОВЕЌЕ

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ–  ОВИЕ КОЛАЧИЊА НЕ СЕ ЗА ЈАДЕЊЕ!

Во ера доминирана од дигитални интеракции, грижата околу заштитата на нашите лични податоци е есенцијална. Во суштина, заштитата на личните податоци подразбира обострана интеракција на инволвираните страни: корисникот на веб страната и сопственикот на истата. Оваа статија посветува внимание на креирањето политики на приватност, со

ПОВЕЌЕ

Заштитникот на приватноста во новото време – End to end encryption (шифрирање од крај до крај)

Комуникацијата преку најразлични социјални мрежи и алатки за допишување е симбол на дваесет и првиот век. Револуционерниот развој на технологијата доведе до тоа голем дел од животните збиднувања на секој еден поединец да бидат споделувани преку каналите за онлајн комуникација. Согласно статистичките податоци за 2023

ПОВЕЌЕ

QR КОДОВИ – НОВ НАЧИН НА НАПАД ВРЗ ПРИВАТНОСТА

Обликувајќи го секојдневниот живот, технологијата го пласира QR кодот, кој значително го олеснува трансферот на информацијата. Црно-белиот квадрат води кон толку шарени содржини, што е невозможно да не сретнете барем неколку од нив во текот на еден ден. Како следбеник на баркодот, QR кодовите ја зацврстуваат

ПОВЕЌЕ

ЧУВАРИ НА ПРИВАТНОСТА: КРЕИРАЊЕ СИЛНИ ЛОЗИНКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОНЛАЈН

Несомнено е дека животот без дигитализација во 21 век е незамислив. Дневно посетуваме безброј веб страници, споделуваме слики, видеа, лични податоци – телефонски број, електронска пошта, адреса на живеење, банкарски сметки, или со други зборови – оставаме личен дигитален отпечаток. Дигиталната технологија денес се јавува

ПОВЕЌЕ

Петнаесет млади активисти се подготвуваат за дигитална кампања на МЗМП за промоција на приватноста на интернет и дигиталните права

МЗМП со задоволство го претставува тимот на млади активисти кој ќе ја предводи дигиталната кампања на МЗМП за заштита на онлајн приватноста и дигиталните права. Составен од петнаесет посветени поединци од различни граѓански организации, тимот е подготвен да донесе нова перспектива на прашањето за заштита на приватноста на интернет. Младите

ПОВЕЌЕ