Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ОТФРЛЕНА Е ТУЖБАТА ЗА НЕПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ДИВАТА ДЕПОНИЈА ВО СТРУГА

Основниот суд во Струга ја отфрли тужбата на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) и физичко лице поднесена во 2021 година преку адвокат Глигорие Ќатоски, со која баравме судот да утврди дека со опстојувањето и функционирањето на дивата општинска комунална депонија во Струга се повредени

ПОВЕЌЕ

Грантова шема за доделување мали грантови на младински организации и организации за млади за спроведување акции за заштита на животната средина- Појаснувања на прашања добиени до 30.06.2023 година

Прашања:Појаснувања:Дали е задолжително организациите да бидат регистрирани во Регистарот на младински организации и организации за млади?Регистрирањето на организациите во Регистарот на младински организации и организации за млади се охрабрува но не е задолжително и нема да биде земено во предвид при евалуацијата на пријавите. Евалуациониот

ПОВЕЌЕ