Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за избор на петмина (5) обучувачи

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на

ПОВЕЌЕ

Повик за изработка на веб страница, одржување и техничка поддршка при управување со веб страницата

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот на UNHCR "Advocacy, legal assistance and representation to PoCs andPrevention and Reduction of Statelessness’’ има потреба од изработка на веб - страница, нејзино одржување, хостирање, и техничка поддршка при управувањето со веб – страницата. Информации и услови

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ ЗА ПРАКТИЧНИ ПРАВНИ ВЕШТИНИ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ОД ОБЛАСТИ ПОВРЗАНИ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 29.06.2023 година објавува: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ ОД ОБЛАСТИ ПОВРЗАНИ СО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 1. Општи информации за

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2022 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Прилозите треба

ПОВЕЌЕ