Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Новинарска награда 2023

Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Поднесоците треба

ПОВЕЌЕ
1 07

Јавен повик за ангажирање на четири (4) експерти за за подготовка на четири (4) документи за политики

Македонското здружение на млади правници – МЗМП Скопје за потребите од спроведување на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот” финансиски поддржан од Европската унија, број на договор: NDICI-THE-NEAR/2022/441-711  на ден 20.03.2024 објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на  4

ПОВЕЌЕ
јавен

Јавен повик за поднесување концепти за стручни статии за шестото издание на списанието “Правен фокус”

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот „Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото“ , на ден 07.03.2024 објавува: ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни

ПОВЕЌЕ
Screenshot 3

Јавен повик за избор на обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 08.02.2024 година објавува  Јавен повик за избор на обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации 1. Општи информации за Проектот Проектот

ПОВЕЌЕ
ПРОГРАМА ЗА ПАКТИКАНТСКА РАБОТА Facebook Post 2

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ
Screenshot 3

Јавен повик за избор на 6 ( шестмина) обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 15.01.2024 година објавува  Јавен повик за избор на 6 ( шестмина) обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации 1. Општи

ПОВЕЌЕ