Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ОБУКА НА АДВОКАТИ И ПРАВНИЦИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ЖРТВИ НА ТРГОВИЈАТА СО ЛУЃЕ

Македонското здружение за млади правници со поддршка и во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, ќе организира специјализирана обука за правници и адвокати за давање бесплатна правна помош и застапување на жртви на трговијата со луѓе. Обуката во вкупно времетраење од три дена ќе се спроведе во периодот од септември до ноември 2015 година.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.