Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ОГЛАС – Проектен менаџер во канцеларијата на МЗМП во Гевгелија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за проектен ангажман на проектен менаџер (part time) за потребите на проектoт “Analyze and present the necessary improvements and finding an optimal balance between strengthening the position of refugees and migrants and the opportunities in the targeted municipalities” кој се спроведува како дел од проектот “Building together – Community Monitoring and Advocacy” на Европската Унија, а имплементиран од Konrad-Adenauer-Stiftung, ATINA- Citizens` Association for Combating Trafficking in Human Beings and all forms of Gender-based Violence и Здружението на правници на Македонија.

Опис на работни задачи:

 • Програмско, административно и финаниско раководење со проектот во согласност со правилата и политиките на донаторот и МЗМП;
 • Обезбедување навремено спроведување на планираните проектни активности;
 • Координирање и следење на работата на експертскиот тим во рамки на Проектот;
 • Поддршка на експерот со истражувања и правни анализи;
 • Организација на планираните настани во рамки на проектот;
 • Одржување на постојана комуникација и координација со донаторот и сите надлежни државни органи, установи и институции;
 • Наративно и финансиско известувaње на донаторот.  

Потребни квалификации:

 • Дипломиран правник,
 • Претходно работно искуство (вклучувајќи и пракса),
 • Искуство во спроведување на проекти ќе се смета за предност,
 • Напредно познавање и користење на устен и пишан работен англиски јазик;
 • Компјутерски вештини;
 • Напредни организациски и комуникциски вештини.

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати за потребно е да достават кратка биографија (CV), мотивациско писмо и доказ за завршено високо образование. Во кратката биографијa потребно е да бидат наведени референци и контакт податоци во однос на работното искуство. Апликациите се доставуваат на следната електронска адреса: contact@myla.org.mk најдоцна до 20.04.2018. При доставувањето на апликациите да се наведе позицијата. 

 

Постапка за избор на кандидат/ка:

Единствено кандидатите кои ги исполнуваат во целост условите ќе бидат дополнително контактирани.

Работното место е во канцеларијата на МЗМП во Гевгелија со времетраење од 6 месеци.

Избраниот кандидат започнува со работа веднаш по склучувањето на договорот.

 

 

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.