Соопштение за јавноста- Според Државниот завод за ревизија, голем дел од малите  хидроцентрали се нелегални
декември 21, 2021

Скопје, 21.12.2021 година – Македонското здружение на млади правници и Еко-Свест ја поздравуваат извршената ревизија на Државниот завод за ревизија во врска со …

МЗМП одржа тридневна Академија за човекови права за млади правници
декември 3, 2021

Македонското здружение на млади правници организираше тридневна (25-28.11.2021) Академија за човекови права во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на …

ПРАКТИКАТА НА ОДРЕДУВАЊЕ КАЗНА ПОД ГРАНИЦАТА ПРОПИШАНА СО ЗАКОН ЗА КРИВИЧНОТО ДЕЛО “ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЛУЃЕТО И ИМОТОТ ВО СООБРАЌАЈОТ“ НЕ ГИ ОСТВАРУВА ЦЕЛИТЕ НА КАЗНУВАЊЕТО И ВЛИЈАЕ НЕГАТИВНО НА ДОВЕРБАТА НА ГРАЃАНИТЕ ВО СУДСТВОТО
ноември 15, 2021

Реакција на Блупринт групата за реформи во правосудството за изречената санкција на обвинетиот Зоран Милески – Кичеец за стореното кривично дело „Тешки дела …

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор
јули 21, 2021

Македонското здружение за млади правници (МЗМП) во рамките на кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сѐ“ која ја спроведува Институтот за комуникациски студии, …

Стратешки форум- „Условите во полициските станици и заштита на лицата лишени од слобода од тортура и нехуман третман”
јули 1, 2021

Во рамки на проектот „Елиминација на мачењето и нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода”, поддржан од Европската унија, на …

Тридневна Академија за човекови права за младите правници
декември 28, 2020

Македонското здружение на млади правници организираше тридневна (22-24.12.2020) Академија за човекови права во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници …

Извршување на пресуди на ЕСЧП (online обука)
јуни 8, 2020

Зајакнување на капацитетите на адвокатите во Северна Македонија за ефикасно извршување и застапување за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права …

Известување до јавноста за поднесени препораки до надлежните институции за заштита на лицата лишени од слобода во услови на пандемија на вирусот КОВИД-19
април 1, 2020

На ден 31.03.2020 година, од страна на Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот Комитет за човекови права, до надлежните институции се поднесени …

Утврдена дискриминација по основ на етничка припадност извршена со оневозможување пристап до чиста и здрава вода за пиење
декември 27, 2019

Апелациониот суд Битола утврди дискриминација по основ на етничка припадност извршена со оневозможување пристап до чиста и здрава вода за пиење Македонското здружение …

„Зајакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија”- постигнати резултати
јули 14, 2017

 „Зајакнување на локалните актери во процесот на интеграција на бегалци во Македонија”   Проектот започна со имплементација на 1 јануари 2017 година во …

Конференција на тема Имиграциски притвор во Македонија – Сегашни практики, релевантна легислатива и можни алтернативи
јули 10, 2017

 На 19 јуни, 2017 година во Скопје, Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во соработка со преставништвото на УНХЦР во Скопје и поддршката …

Рабoтен сoстанок нa директорот на Академијата за судиии и обвинители со претставници на МЗМП
февруари 26, 2017

На (22 февруари) 2017 година, во просториите на Академијата, директорот на Академијата, г-ѓа Арнаудовска, оствари средба со новоизбраниот претседател, г. Зоран Дранговски и …

„Здравјето на децата чини пари” и други стории за предизвиците на граѓаните со здравствениот систем
февруари 1, 2017

  Здружението за заштита на правата на жените и децата „ЛИЛ“, споделува неколку приказни кои претставуваат лични искуства на граѓани кои заради нерешени одредени граѓански …

MЗМП учесник на Консултативниот форум EASO во Атина заедно со повеќе од 200 претставници на граѓански организации и индивидуалци
ноември 28, 2016

На 28-29 ноември 2016 година, во Атина, Грција, се одржува шестата пленарна средба на Консултативниот форум на европската канцеларија за поддршка на азилот (EASO). Целта …

X.X. против МВР – Студија на случај
ноември 2, 2016

Оваа студија го анализира постапувањето на судовите во РМ по поведена постапка од страна на граѓанин кој смета дека му се повредени правото …

Напредокот по Загребската декларација 2011
ноември 12, 2013

Повеќе од  20 илјади луѓе  во Југоисточна Европа го немаат запишано своето раѓање, ниту пак поседуваат личнадокументација, па оттукаистите се во ризик да …

Јавен повик за обучувачи
декември 30, 2021

       Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климата“ поддржан од …

ПРАКТИКАТА НА ОДРЕДУВАЊЕ КАЗНА ПОД ГРАНИЦАТА ПРОПИШАНА СО ЗАКОН ЗА КРИВИЧНОТО ДЕЛО “ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЛУЃЕТО И ИМОТОТ ВО СООБРАЌАЈОТ“ НЕ ГИ ОСТВАРУВА ЦЕЛИТЕ НА КАЗНУВАЊЕТО И ВЛИЈАЕ НЕГАТИВНО НА ДОВЕРБАТА НА ГРАЃАНИТЕ ВО СУДСТВОТО
ноември 15, 2021

Реакција на Блупринт групата за реформи во правосудството за изречената санкција на обвинетиот Зоран Милески – Кичеец за стореното кривично дело „Тешки дела …

Јавен повик за учество на онлајн едукативна сесија за правници на тема „Правото на мирен собир во Северна Македонија“
ноември 3, 2021

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот „Новите технологии и правото на собир во Северна Македонија“ поддржан од Европскиот центар …

Јавен повик за учество на онлајн едукативна сесија за граѓански организации на тема „Правото на мирен собир во Северна Македонија“
ноември 3, 2021

Македонското здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот „Новите технологии и правото на собир во Северна Македонија“ поддржан од Европскиот центар …

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАМПАЊАТА #IBELONG 2021
октомври 19, 2021

Македонското здружение на млади правници како партнер на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите Нации (УНХЦР), во рамки на проектот „Застапување …

Јавен повик за експертска позиција за проценка на потребите на граѓанските организации
август 30, 2021

                                       Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климата“ поддржан од the …

Јавен повик за експертска позиција за подготовка на анализа за родовите аспекти на акцијата за климатски промени
август 30, 2021

  Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климата“ поддржан од the Swedish …

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во РСМ за 2020 година
јуни 19, 2021

На 20ти јуни- Светскиот ден на бегалците, Македонското здружение на млади правници (МЗМП)  во соработка со Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ)  и …

ЈАВЕН ПОВИК за една (1) експертска позиција за изработка на прирачник за адвокати и адвокатски приправници
мај 26, 2021

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” …

ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии од областа на правото
април 6, 2021

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан …

Јавен повик за учество на работилница за родово сензитивно известување и улогата на новинарот во сузбивањето на насилството врз жените
јануари 5, 2021

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Creating Cultures of Gender Balance” поддржан од UNWomen во Скопје, објавува јавен повик …

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА (јануари – март 2021)
ноември 20, 2020

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од …

ПОВИК за новинари и фоторепортери за учество на работилница „Известување за заштита на правата на бегалците и лицата без државјанство“ по која ќе следи циклус на грантови
октомври 20, 2020

Македонското здружение на млади правници во соработка со Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР објавува повик за учество во работилница …

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА (октомври-декември 2020)
август 26, 2020

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од …

Јавен повик за пријава за обука за адвокати за обезбедување на правна помош и заштита од тортура и нехуман третман на лицата лишени од слобода
јули 10, 2020

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА ОБУКА ЗА АДВОКАТИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРАВНА ПОМОШ И ЗАШТИТА ОД ТОРТУРА И НЕХУМАН ТРЕТМАН НА ЛИЦАТА ЛИШЕНИ …

Jавен повик за доделување на награди за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2019 година
јуни 20, 2020

Македонското здружение на млади правници информира дека доботници на награди на „Jавен повик за доделување на награди за професионално известување за состојбата на бегалците …

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ И ЛИЦАТА БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА
јуни 20, 2020

На 20 јуни, Светскиот ден на бегалците, Македонското здружение на млади правници во соработка со ЗНМ и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите …

ЈАВЕН ПОВИК за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука за потребите на проектот ,,Елиминација на мачењето и нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода”
февруари 26, 2020

ЈАВЕН ПОВИК за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за …

ЈАВЕН ПОВИК за избор на три (3) експерти/ки за изработка на документ за јавна политика за потребните реформи во националното законодавство за  соодветно транспонирање на Директивата на жртвите.
декември 13, 2019

ЈАВЕН ПОВИК За избор на три (3) експерти/ки за изработка на документ за јавна политика за потребните реформи во националното законодавство за  соодветно …

Повик за новинари, уредници и фоторепортери за учество на работилница „Известување за заштита на правата на бегалците и лицата без државјанство“
ноември 13, 2019

  Повик за новинари, уредници и фоторепортери за учество на работилница „Известување за заштита на правата на бегалците и лицата без државјанство“ – …

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА НА БЕГАЛЦИТЕ ЗА 2017 ГОДИНА ВО МАКЕДОНИЈА / THIRRJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE NË VITIN 2017 NË MAQEDONI
мај 4, 2018

(Подолу видете превод на албански) Македонското здружение на млади правници во соработка со Здружението на новинарите на Македонија и Високиот комесаријат за бегалци …

Јавен повик за адвокати и правници
март 1, 2018

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведувањето на проектот Мобилни тимови за правна поддршка на поединци и семејства со ниски …

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ТЕРЕНСКИ СОРАБОТНИК
декември 27, 2017

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, објавува оглас за вработување, за една работна позиција (Теренски соработник) во времетраење од 12 месеци. Проектот …

ПОВИК ЗА АДВОКАТИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО СЛУЧАИ НА ЗАДРЖУВАЊЕ СТРАНЦИ ОД ИМИГРАЦИСКИ ПРИЧИНИ
декември 18, 2017

ПОВИК ЗА АДВОКАТИ ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ЗА БЕСПЛАТНА ПРАВНА ПОМОШ ВО СЛУЧАИ НА ЗАДРЖУВАЊЕ СТРАНЦИ ОД ИМИГРАЦИСКИ ПРИЧИНИ I. За практиките на …

ИЗВРШНАТА ВЛАСТ И ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ТРЕБА ДА СЕ ВОЗДРЖАТ ОД ИЗЈАВИ И ДЕЈСТВИЈА СО КОИ СЕ ДОВЕДУВА ВО ПРАШАЊЕ НЕЗАВИСНОСТА НА СУДСКАТА ВЛАСТ
декември 7, 2021

Реакција на Блупринт групата за реформи во правосудството за изјавата за медиуми на претседателот на Владата на Република Северна Македонија, Зоран Заев и …

ПРАКТИКАТА НА ОДРЕДУВАЊЕ КАЗНА ПОД ГРАНИЦАТА ПРОПИШАНА СО ЗАКОН ЗА КРИВИЧНОТО ДЕЛО “ТЕШКИ ДЕЛА ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТА НА ЛУЃЕТО И ИМОТОТ ВО СООБРАЌАЈОТ“ НЕ ГИ ОСТВАРУВА ЦЕЛИТЕ НА КАЗНУВАЊЕТО И ВЛИЈАЕ НЕГАТИВНО НА ДОВЕРБАТА НА ГРАЃАНИТЕ ВО СУДСТВОТО
ноември 15, 2021

Реакција на Блупринт групата за реформи во правосудството за изречената санкција на обвинетиот Зоран Милески – Кичеец за стореното кривично дело „Тешки дела …

Предлог измените на законот за државјанство кои се денес пред пратениците нема да го решат проблемот на лицата без државјанство во земјата
јули 22, 2021

Предлог измените на законот за државјанство кои се денес пред пратениците нема да го решат проблемот на лицата без државјанство во Република Северна …

НЕОПХОДНО Е ДОНЕСУВАЊЕ НА ИТНО И СИСТЕМСКО РЕШЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА КОИ НЕ СЕ ЗАПИШАНИ ВО МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ
јуни 7, 2021

Според проценките на Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во Република Северна Македонија околу 700 лица сѐ уште остануваат незапишани во матичната книга …

МЗМП ПОДНЕСЕ ТУЖБА ПРЕД ОСНОВНИОТ СУД БИТОЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА
јуни 5, 2021

  Македонското здружение на млади правници (МЗМП) информира дека во месец септември 2020 година поради континуираното аерозагадување, поднесе тужба пред Основниот суд Битола …

Клучни наоди и препораки на Комитетот против тортура од извештајот за петтата периодична посета во РСМ
мај 14, 2021

Европскиот Комитет за превенција од тортура и нехуман или понижувачки третман или казнување (КПТ) го објави извештајот за петтата периодична посета во државата …

Промовиран Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права за 2020 година
декември 28, 2020

На 25.12.2020 година,  Македонското здружение на млади правници го промовираше Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права за 2020 година. Извештајот …

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ Децата со попреченост се во вистински ризик од злоупотреби – да им обезбедиме заштита!
декември 3, 2020

  Денес, кога го одбележуваме Меѓународниот ден на лицата со попреченост, Македонското здружение на млади правници (МЗМП) повикува да се насочи вниманието на …

Соопштение за медиуми – УНХЦР бара од земјите до 2024 година да стават крај на неизвесноста за лицата без државјанство.
ноември 11, 2020

Учесничка на работилница на УНХЦР во Скопје, Северна Македонија, мај 2017. Бездржавјанството влијае врз животите на милиони луѓе низ светот, често ограничувајќи им …

Соопштение за медиумите – Извештај на УНХЦР: Коронавирусот е сериозна закана за образованието на бегалците – половина од децата бегалци во светот се надвор од училиштата
септември 3, 2020

Во извештајот излезен денес, насловен „Заедно за образование за бегалците“, УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци, предвидува дека доколку меѓународната заедница не преземе …

Народниот правобранител укажа дека постои дискриминација по основ на попреченост во областа на пристап до добра и услуги
септември 2, 2020

Народниот правобранител на Република Северна Македонија, одлучувајќи по претставка за работењето на комерцијалните банки, поднесена од здружението, укажа дека има дискриминација по основ …

Соопштение за медиумите – Илјадници бегалци и мигранти се жртви на екстремни злоупотреби на човековите права во текот на очајничките патувања
јули 30, 2020

Според нов извештај кој излезе вчера во соработка помеѓу УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Центарот за мешани миграции (ММЦ) при Данскиот …

Добитници на награди за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2019 година
јули 24, 2020

Македонското здружение на млади правници во соработка со ЗНМ и Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите нации – УНХЦР информира дека добитници на награди …

Сооопштение за јавност – Повик до политичките партии за потпишување на Декларација
јули 1, 2020

Здруженијата на граѓани ги повикуваат политичките партии кои учествуваат во парламентарните избори да ја поддржат декларацијата за приоритетно донесување на Законот за спречување …

УНХЦР предупредува дека лицата без државјанство се под ризик да бидат изоставени во мерките против коронавирусот
мај 13, 2020

  УНХЦР предупредува дека лицата без државјанство се под ризик да бидат изоставени во мерките против коронавирусот УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци, …

Известување до јавноста за поднесени препораки до надлежните институции за заштита на лицата лишени од слобода во услови на пандемија на вирусот КОВИД-19
април 1, 2020

На ден 31.03.2020 година, од страна на Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот Комитет за човекови права, до надлежните институции се поднесени …

Собранието го избра Македонското здружение на млади правници од редот на здруженијата во механизмот за граѓанска контрола
јануари 10, 2020

Врз основа на членот 11-д од Законот за народниот правобранител („Службен весник на Република Македонија” број 60/2003, 114/2009, 181/16, 189/16 и 35/18), Собранието …

доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците при мешаните миграциски движења за 2018 година во Република Македонија
јуни 20, 2019

Македонското здружение на млади правници информира дека добитници на награди на „Јавниот повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците …

Доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците за 2017 година во Македонија
јуни 20, 2018

Македонското здружение на млади правници информира дека добитници на награди на „Јавниот повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците …

Принципот на невраќање наспроти одговорот на државата на нерегуларната миграција – Кон поефективна заштита на бегалците и мигрантите согласно ЕКЧП
април 10, 2018

Од 3-ти до 5-ти април 2018 година во Дојран се одржа семинар на тема „Принципот на невраќање наспроти одговорот на државата на нерегуларната …

Коментари на предлогот на Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите
февруари 13, 2018

Македонското здружение на млади правници, Хелсиншкиот комитет за човековите права на РМ, Институтот за човекови права, Коалицијата Сите за правично судење и Центарот за правни истражувања и …

ЈАВНА РАСПРАВА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА ПРАВОТО НА СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ И ДИСКРИМИНАЦИЈАТА НА ГРАНИЧНИТЕ ПРЕМИНИ КОН ГРАЃАНИТЕ ОД РОМСКАТА ЕТНИЧКА ЗАЕДНИЦА
декември 20, 2017

Постојаната  анкетна комисија за заштита  на слободите и правата на граѓанинот на Собранието на Република Македонија ја одржа Втората седница со следниот дневен …

ВОНРЕДНО СОБРАНИЕ НА МЗМП
декември 16, 2017

На ден 15.12.2017 година во хотел Дувет во Скопје, МЗМП одржа Вонредно собрание на кое главна цел беше избор на членови на Управниот …

Покана за вонредно собрание
декември 6, 2017

Врз основа на Член 18 од Статутот на Македонското здружение на млади правници за одржување на вонредно Собрание, Претседателот на МЗМП до сите …