Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Дали наплаќањето сметки на граѓаните кои не користат топлинска енергија е законско?

„Дали обврската за плаќање на надомест на граѓаните кои не користат топлинска енергија ниту пак имаат склучено договор со снабдувачот на топлинска енергија
има основ во Уставот и во законите?“ беше тема на советувањето организирано од страна на Македонското здружение на млади правници, во рамки на Проектот на
УСАИД за заштита на човековите права.

usaid_2016-9-14

Ова советување беше наменето за адвокати и за граѓани кои се засегнати со оваа обврска. Цел на советувањето беше да отвори дискусија во однос на правните
аспекти на обврската и да се презентираат аргументи за и против во однос на нејзината уставност и законитост.

Орце Иваноски и Диме Ѓорчевски, адвокати соработници на проектот, ги претставија своите ставови за тоа како и каде е уредена обврската за плаќање на
надомест од страна на лицата кои не користат топлинска енергија, и како Основниот суд Скопје 2 гледа на овој проблем.

usaid_2016-9-14-2

Проектот овозможи правна заштита на неколку граѓани како би се увидела и анализирала обврската во поединечни слуачи,особено имајќи го в предвид значењето
на правните аспекти на ова прашање. Наодите од поединечните случаи беа презентирани од страна на адвокатите кои што работат на поединечните предмети.

Детална анализа на овие и останатите проблеми ќе биде содржана во поединечно правно мислење во однос на ова прашање кое Проектот ќе го издаде кон крајот на
септември 2016 година.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.