Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за услуги – Дизајн на визуелен идентитет на 10-годишнината од Наградата за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН – УНХЦР во

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА СОРАБОТНИК ОД УКРАИНА

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН – УНХЦР во

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за консултант- Изработка на Преглед на националната политика, законодавство, регулативи и најдобри практики поврзани со вклучување и интеграција на лица на кои им е доделена меѓународна заштита и странци во Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН – УНХЦР во

ПОВЕЌЕ
White Black Modern Minimal Job Vacancy Instagram Post 1

Јавен повик за продукција на видео, reels и фотографски/видеографски услуги

ВОВЕД Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот  “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и  „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН - УНХЦР во

ПОВЕЌЕ
Cmimi gazetaresk 2023 1

Thirrje publike për ndarjen e çmimit për raportim profesional për gjendjen e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj në partneritet me UNHCR-në, Agjencinë e OKB-së për Refugjatë dhe Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë, shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimit për raportim profesional për gjendjen e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut

ПОВЕЌЕ
Новинарска награда 2023

Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Поднесоците треба

ПОВЕЌЕ