Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

 Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки како и лица кон кои се извршуваат пробациски работи

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ финансиски поддржан од Европската Унија објавува:  ЈАВЕН ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за избор на координатор/ка на Центарот за кариера и Одбор за поддршка (алумни) на Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје

Mакедонското здружение на млади правници (МЗМП) во согласност со договорот за соработка со Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавува јавен повик за работно ангажирање на едно лице координатор/ка на Центарот за кариера и одбор за поддршка

ПОВЕЌЕ

Јавен оглас за теренски правник во канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Април 2023 / Декември 2023) со можност за продолжување Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 13.03.2023 година објавува  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 1. Општи информации за

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за спроведување на фокус групи и јавна анкета на територијата на Република Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на млади

ПОВЕЌЕ

Оглас за работна позиција – Теренски правник во Винојуг (Гевгелија)

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Март 2023 / Ноември 2023) За МЗМП Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите

ПОВЕЌЕ