Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Билтен бр.5 Проект на УСАИД за заштита на човековите права

Македонското здружение на млади правници МЗМП во рамки на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права го објавува петтиот билтен со коj се споделуваат информации за спроведените активности на проектот и информации за состојбата на правната заштита на човековите права.  

 

 Во ова издание:

  • Одржана трета напредна обука од програмата „Обука за обучувачи во областа на човековите права“ 
  • Една успешна година од „Програмата за практикантска работа за млади правници“ спроведена во рамките на Проектот на УСАИД за заштита на човековите права;
  • Промоција на ,,Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во РМ во 2015 година,,. 
  • Советување на тема „Како да се користат правните лекови во корист на граѓаните чие остварување на правата од социјалната заштита е отежнато“
  • Преку стратешко водење на постапки до заштита на човековите права; 
  • Правото на помош и нега од друго лице е од непроценлива важност за граѓаните кои поради здравствената состојба не се во можност да ги задоволат основните животни потреби;
  • Прашањето за ограничување на правото на абортус годинава повторно се најде пред Врховниот суд на САД.

Со почит, 

Проект на УСАИД за заштита на човековите права,

Македонско здружение на млади правници

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.