Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАМПАЊАТА #IBELONG 2021

Македонското здружение на млади правници како партнер на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци при Обединетите Нации (УНХЦР), во рамки на проектот „Застапување интереси, правна помош и правно застапување на лица од интерес и спречување и намалување на бездржавјанството”, спроведува постапка за избор на најповолна понуда за изработка на видео за потребите на кампањата #IBELONG 2021.

Ве покануваме да ни ја доставите Вашата понуда најдоцна до 25.10.2021 до 16:00 часот на ncavolli@myla.org.mk.

Сите детали можете да ги прочитате тука: БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВИДЕО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАМПAЊАТА #IBELONG 2021

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.