Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ОГЛАС ЗА РАБОТНО МЕСТО ТЕРЕНСКИ ПРАВНИК ВО ТАБАНОВЦЕ

Позиција: Теренски правник во Табановце За МЗМП Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите правници, МЗМП се стреми за промоција и унапредување на

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за услуги – Дизајн на визуелен идентитет на 10-годишнината од Наградата за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН – УНХЦР во

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖМАН НА СОРАБОТНИК ОД УКРАИНА

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН – УНХЦР во

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за консултант- Изработка на Преглед на националната политика, законодавство, регулативи и најдобри практики поврзани со вклучување и интеграција на лица на кои им е доделена меѓународна заштита и странци во Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН – УНХЦР во

ПОВЕЌЕ
White Black Modern Minimal Job Vacancy Instagram Post 1

Јавен повик за продукција на видео, reels и фотографски/видеографски услуги

ВОВЕД Македонското здружение на млади правници за потребите на проектот  “Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР” и  „Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, поддржан од Високиот Комесаријат за бегалци при ОН - УНХЦР во

ПОВЕЌЕ
Cmimi gazetaresk 2023 1

Thirrje publike për ndarjen e çmimit për raportim profesional për gjendjen e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin 2023

Shoqata Maqedonase e Juristëve të Rinj në partneritet me UNHCR-në, Agjencinë e OKB-së për Refugjatë dhe Shoqatën e Gazetarëve të Maqedonisë, shpall “Thirrje publike për ndarjen e çmimit për raportim profesional për gjendjen e refugjatëve dhe personave pa shtetësi në Republikën e Maqedonisë së Veriut

ПОВЕЌЕ
Новинарска награда 2023

Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година

Македонското здружение на млади правници во партнерство со УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Здружението на новинарите на Македонија, распишува “Јавен повик за доделување на награда за професионално известување за состојбата на бегалците и лицата без државјанство во Република Северна Македонија за 2023 година”. Поднесоците треба да припаѓаат во следниве категории: Напис или серија написи Фотографија Мултимедијален производ Поднесоците треба

ПОВЕЌЕ
1 07

Јавен повик за ангажирање на четири (4) експерти за за подготовка на четири (4) документи за политики

Македонското здружение на млади правници – МЗМП Скопје за потребите од спроведување на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во онлајн просторот” финансиски поддржан од Европската унија, број на договор: NDICI-THE-NEAR/2022/441-711  на ден 20.03.2024 објавува ЈАВЕН ПОВИК за ангажирање на  4

ПОВЕЌЕ
јавен

Јавен повик за поднесување концепти за стручни статии за шестото издание на списанието “Правен фокус”

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот „Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото“ , на ден 07.03.2024 објавува: ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни

ПОВЕЌЕ
Screenshot 3

Јавен повик за избор на обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 08.02.2024 година објавува  Јавен повик за избор на обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации 1. Општи информации за Проектот Проектот

ПОВЕЌЕ