Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

 Јавен повик за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки како и лица кон кои се извршуваат пробациски работи

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот „Воспоставување услуги во заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешни осуденици “ финансиски поддржан од Европската Унија објавува:  ЈАВЕН ПОВИК за доделување грантови на граѓански организации за обезбедување на услуги од пост-пенална помош на осудени, поранешни осуденици/чки

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за избор на координатор/ка на Центарот за кариера и Одбор за поддршка (алумни) на Правниот факултет „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ во Скопје

Mакедонското здружение на млади правници (МЗМП) во согласност со договорот за соработка со Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, објавува јавен повик за работно ангажирање на едно лице координатор/ка на Центарот за кариера и одбор за поддршка

ПОВЕЌЕ

Јавен оглас за теренски правник во канцеларија на МЗМП во Шуто Оризари

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Април 2023 / Декември 2023) со можност за продолжување Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 13.03.2023 година објавува  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ОБУЧУВАЧИ НА ТЕМИ ПОВРЗАНИ СО ПРАВНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 1. Општи информации за

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за спроведување на фокус групи и јавна анкета на територијата на Република Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на млади

ПОВЕЌЕ

Оглас за работна позиција – Теренски правник во Винојуг (Гевгелија)

Позиција: Теренски правник за период од девет месеци (Март 2023 / Ноември 2023) За МЗМП Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е независна, непрофитна професионална организација основана во 2003 година, која обезбедува правна помош и стратешки застапува за заштита на човековите права. Со знаењето и иновативните капацитети на младите

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ЕДНО ЛИЦЕ ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА ВО КСЗД

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Видливи, здружени и гласни- Акција за еднаквост и недискриминација преку учество и мултисекторска соработка”[1] поддржан од програмата Цивика Мобилитас објавува јавен повик за ангажирање на едно лице за практиканска работа во КСЗД. Проектот “Видливи, здружени и

ПОВЕЌЕ

Оглас за вработување на Правник/чка на определено време

Македонското здружение на млади правници за потребите на спроведување на своите активности објавува оглас за позицијата Правник/чка со полно работно време. Работните задачи и одговорности на правник/чка: Комуникација и работа со маргинализирани категории на лица; Посета на институции во кои се сместени лица лишени од слобода; Комуникација со

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за 2 (две) експертски позиции за подготовка на секторска анализа за Tранспорт како сектор со брзорастечки емисии на стакленички гасови во Северна Македонија

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на

ПОВЕЌЕ