Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Јавен повик за избор на обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 08.02.2024 година објавува  Јавен повик за избор на обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации 1. Општи информации за Проектот Проектот

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за избор на 6 ( шестмина) обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 15.01.2024 година објавува  Јавен повик за избор на 6 ( шестмина) обучувачи за спроведување на тренинг програма за граѓански организации 1. Општи

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ФОКУС ГРУПИ И ЈАВНА АНКЕТА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РСМ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите од спроведување на проектот „Граѓанските организации во акција за климатските промени“, поддржан од Шведската меѓународна агенција за развојна соработка – Sida, а спроведуван од Центарот за истражување и информирање за животната средина Еко-свест Скопјe, Македонското здружение на млади

ПОВЕЌЕ

Повик за предлог проекти за унапредување на пристапот до економски и социјални права на ранливите категории на странци во Северна Македонија 

Во значаен заеднички напор, коалицијата на граѓански организации од Западен Балкан (BRMC) го спроведува проектот „Инклузија на странците во Западен Балкан – пристап до социјални и економски права (ФОСТЕР)“ . Оваа акција претставува регионален одговор на 7 граѓански организации здружени во Балканскиот совет за бегалци

ПОВЕЌЕ

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДИ – ПРОДУКЦИЈА НА НАСТАН ЗА 20 ГОДИШНИНА НА МАКЕДОНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) бара понуди за продукција на сеопфатен јубилеен настан кој ќе ги одбележи достигнувањата и работата на МЗМП низ годините. Бараме квалификуван тим (правно или физичко лице) за продукција на настани за да создаде незаборавно искуство, вклучувајќи различни елементи како

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ОПШТИНИ И ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА И МЕНТОРСКА ПОДДРШКА ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ЛОКАЛНО НИВО

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 06.11.2023 година објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ОПШТИНИ И ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА И

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГА- Продукција на кратко видео и reels за документирање на активностите и успесите на проект за заштита на човековите права на бегалците, лицата без државјанство и барателите на азил

ВОВЕД Целта на овој повик е да ги наведе условите за аплицирање на Јавен повик за производство на кратко видео (во должина од најмногу 3 минути) заедно со кратки форми за социјалните мрежи кои ќе ги доловат и промовираат активностите и успесите на проектот „Застапување интереси,

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за поднесување концепти за стручни статии за петто издание од списанието “Правен фокус”

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот „Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на права и владеењето на правото“ , на ден 24.10.2023 објавува човековите ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии

ПОВЕЌЕ