Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Quote Business Instagram Post

Јавен повик за поднесување концепти за стручни статии за петто издание од списанието “Правен фокус”

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот „Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на права и владеењето на правото“ , на ден 24.10.2023 објавува човековите ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии

ПОВЕЌЕ
Screenshot 1 1

Eфикасноста на правната заштита на човековите права во Pепублика Cеверна Mакедониja – годишен извештај 2022 година

Осма година по ред Македонското здружение на млади правници подготвува Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во државата, со цел објективно да ги прикаже повредите на човековите права идентификувани за тековната година.

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии од областа на правото

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот “Зајакнување на професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија, објавува јавен повик за поднесување на концепти со опис и идеја за стручни статии од областа на

ПОВЕЌЕ

Презентација на годишен извештај за човековите права во РМ во 2016 година

Проектот на УСАИД за заштита на човековите права денес го претстави Годишниот извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во Република Македонија за 2016 година.  На презентацијата говореа претставници на проектот, како и правници и адвокати кои соработуваа на случаи кои се

ПОВЕЌЕ

Промоција на анализата “Пристап на жените до правда”

  Здружението за еднакви можности „Еднаков пристап“ во соработка со Македонското здружение на млади правници, на 19 октомври 2016 година ја промовираше анализата „Пристап на жените до правда“.  Анализата има за цел да ја идентификува состојбата со пристапот до правда на жените со посебен фокус на жените

ПОВЕЌЕ

Пристапот до правда и остварувањето на правото на бесплатна правна помош во РМ

  Пристапот до правда и остварувањето на правото на бесплатна правна помош во РМ беше темата на настанот кој вчера, на 22.09.2016 се одржа во рамки на проектот Tри права за граѓаните: пристап до информации, совети и активна помош, имплементиран во рамки на Програмата за партнерство на Европската

ПОВЕЌЕ