Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Предлог измените на законот за државјанство кои се денес пред пратениците нема да го решат проблемот на лицата без државјанство во земјата

Предлог измените на законот за државјанство кои се денес пред пратениците нема да го решат проблемот на лицата без државјанство во Република Северна Македонија    Македонското здружение на млади правници бара итно свикување на јавна расправа    Денес пред пратениците се наоѓа предлог законот за измени и дополнувањата на

ПОВЕЌЕ

Регионален состанок на граѓанското општество за азил, миграција и бездржавјанство и состанок на мрежата WEBLAN

На 27 и 28 септември 2017 година, МЗМП во соработка со Канцеларијата на УНХЦР во Скопје, организираше Регионален состанок на граѓанското општество за азил, миграција и бездржавјанство, во кој присуствуваа партнерски организации од Југоисточна Европа кои работат на азил, миграција и бездржавјанство. Состанокот претставуваше форум

ПОВЕЌЕ