Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ОПШТИНИ И ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА И МЕНТОРСКА ПОДДРШКА ЗА МЛАДИНСКО УЧЕСТВО И КРЕИРАЊЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА НА ЛОКАЛНО НИВО

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) во рамки на проектот Младински активизам за позелени општини финансиски поддржан од Европската Унија со договор бр. IPA/2021/430-653 на 06.11.2023 година објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ОПШТИНИ И ЛОКАЛНИ МЛАДИНСКИ СОВЕТИ ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ТЕХНИЧКА И

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГА- Продукција на кратко видео и reels за документирање на активностите и успесите на проект за заштита на човековите права на бегалците, лицата без државјанство и барателите на азил

ВОВЕД Целта на овој повик е да ги наведе условите за аплицирање на Јавен повик за производство на кратко видео (во должина од најмногу 3 минути) заедно со кратки форми за социјалните мрежи кои ќе ги доловат и промовираат активностите и успесите на проектот „Застапување интереси,

ПОВЕЌЕ

Јавен повик за поднесување концепти за стручни статии за петто издание од списанието “Правен фокус”

Македонското здружение на млади правници – МЗМП во рамки на проектот „Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на права и владеењето на правото“ , на ден 24.10.2023 објавува човековите ЈАВЕН ПОВИК за поднесување концепти со опис и идеја за стручни статии

ПОВЕЌЕ

ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ЕКСПЕРТИ- Приватност и заштита на лични податоци на интернет и Комуникациски стратегии и водење на дигитални кампањи

Проект: Приватноста на прво место: Зајакнување на свесноста, застапувањето и дигиталните права помеѓу младите во Северна Македонија Траење: 10 месеци (15 јули 2023 – 15 мај 2024) Организација која го спроведува проектот: Македонско здружение на млади правници (МЗМП) Општа цел: Зајакнување на капацитетите на младите активисти кои работат

ПОВЕЌЕ

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА АНГАЖМАН НА НАДВОРЕШЕН СОРАБОТНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА 5 (ПЕТ) АНИМИРАНИ ИНФОРМАТИВНИ ВИДЕА

Македонското здружение на млади правници во рамки на проектот “Граѓанските организации во акција за климатските промени“, спроведуван од  Еко-свест, во партнерство со Македонското здружение на млади правници и Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе – ЦНВП и поддржан од Шведската меѓународна агенција за

ПОВЕЌЕ