Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Правата на барателите на азил и мигрантите- промовирана збирка пресуди на ЕСЧП

Вечерва, Македонското здружение15657983_10154765252278604_346252234_o на млади правници во соработка со Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци во Скопје, ја промовираше новата збирка пресуди на Европскиот суд за човекови права, “Права на барателите на азил и мигрантите- збирка пресуди на Европскиот суд за човекови права со коментар”, која ја подготви Д-р. Мирјана Лазарова Трајковска, судија во Европскиот суд за човекови права, на иницијатива на Македонското здружeние на млади правници.

Во збирката се вклучени поважните пресуди на ЕСЧП во врска со правата на барателите на азил, бегалците и мигрантите, како и анализа и коментари на праксата на Судот.

Целта на ова издание, како што вели авторката, е за оние кои работат на оваа материја да имаат пред себе книга на македонски јазик, која на едноставен начин ќе им ги приближи најважните пресуди на ЕСЧП за заштита на правата на бегалците и мигрантите.

 

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.