Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

„Со квалитетен ПВР до подобро законодавство во земјата“- нов проект на МЗМП

Македонското здружение на млади правници – МЗМП од јануари 2018 година започна со имплементација на проектот „Со квалитетен ПВР до подобро законодавство во земјата“.

Проектот има за цел зголемување на квалитетот на ПВР процесот преку детектирање на клучни проблеми на институциите во имплементацијата на ПВР процесот и нивно запознавање со важноста на ПВР во насока на квалитетна имплементација на законите и зголемување на видливоста на граѓанскиот сектор во реализирање на процесот на проценка на влијанието на регулативата.

Крајни корисници на проектот се граѓанските организации, Министерството за правда, Министерството за труд и социјална политика, Владата и граѓаните. 

Во рамки на проектот е предвидена изработка на три анализи:

  1. Анализа на квалитетот на процесот на проценка на влијание на регулатива на законите донесени во 2017 година
  2. Анализа на процесот на проценка на влијание на регулатива на Законот за бесплатна правна помош
  3. Анализа на процесот на проценка на влијание на регулатива на закон од областа на заштита од дискриминација

Временската рамка за имплементација на проектот е од јануари 2018 до декември 2018 година, а истиот е поддржан од Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) и Центар за економски анализи (ЦЕА) во рамки на проектот „Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази“ финансиран од Европската Унија.

еу

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.