Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Задоцнета но сепак достижна правда – Европскиот суд за човекови права утврди повреда на  правото на слобода на движење и сторена дискриминација на лица од ромска етничка припадност при обид да излезат од државата

Европскиот суд за човекови права донесе пресуда во случајот „Мемедова и другите против Северна Македонија“ со која утврди дека на четири лица, граѓани на С. Македонија, припадници на ромската етничка заедница, им било повредено правото на слобода на движење и забраната за дискриминација од страна

ПОВЕЌЕ
Screenshot 1

Правен фокус- 4то издание: Дигиталните технологии и правната регулација

Во 2020 година, со цел да придонесеме ко развојот на правната мисла, започнавме со подготовка на списанието „Правен фокус“. Мисијата на списанието е јасна: да служи како професионална платформа за стручни написи, презентирајќи ги идеите и перспективите на младите правни професионалци на кохерентен

ПОВЕЌЕ
ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО ВО ПРОГРАМА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), во рамки на проектот “Студентите по право и младите правници – Клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеењето на правото во Република Северна Македонија” поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје објавува ЈАВЕН ПОВИК ЗА

ПОВЕЌЕ
Screenshot 24

Спроведени обуки за зајакнување на капацитетите  на младите правници

На 13,14 и 15 ти февруари 13 млади правници следеа обука за зајакнување на нивните способности на темите Практични правни вештини и основни етички вредности на правната професија, Сензибилизација при работа со ранливи катеории на лица и Вештини за барање на работа во правната професија.  Младите

ПОВЕЌЕ
Privatnost i zastita na licnite podatocina mladite vo digitalnata era Domasna pravna ramka i iskustva

28 јануари – Европски ден за заштита на личните податоци

На 28 јануари го одбележуваме Европскиот ден за заштита на личните податоци како основно човеково право кое беше еден од приоритетите на работата на МЗМП во изминатиот период. Активностите кои ги преземавме во текот на минатата година во насока на заштитата на личните податоци беше

ПОВЕЌЕ
Untitled design 19

„Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализаци и реинтеграција на поранешно осудени лица”- нов тригодишен проект на МЗМП

Вчера (21.12.2022) го промовиравме проектот „Градење на услуги засновани на заедницата за поддршка на ресоцијализација и реинтеграција на поранешно осудени лица”. Проектот го спроведуваме во партнерство со Хелсиншкиот Комитет за човекови права, Македонското пенолошко друштво и Здружението за советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависни

ПОВЕЌЕ
Screenshot 8

Прирачник за поднесување индивидуална жалба пред Комитетот за човекови права: едноставни чекори и насоки

Овој прирачник има за цел е да даде едноставни насоки и чекори на постапување во процесот на поднесување индивидуална жалба пред Комитетот, но и да се користи како едукативен и информативен материјал заради промоција на механизмите за заштита на човековите права.

ПОВЕЌЕ
Untitled design 1

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминациjа врз основа на пол

Комисијата за спречување и заштита од дискриминација утврди директна продолжена дискриминација врз основа на пол во областа на здравствената заштита, извршена од страна на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести. Продолжената дискриминација се смета за потежок облик на дискриминација.

ПОВЕЌЕ
Screenshot 1 1

Eфикасноста на правната заштита на човековите права во Pепублика Cеверна Mакедониja – годишен извештај 2022 година

Осма година по ред Македонското здружение на млади правници подготвува Годишен извештај за ефикасноста на правната заштита на човековите права во државата, со цел објективно да ги прикаже повредите на човековите права идентификувани за тековната година.

ПОВЕЌЕ