Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

ФИШИНГ ПОРАКИ – ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ЗНАЧЕЊЕ И ЗАШТИТА

Во дигиталниот свет, каде информациите се пренесуваат брзо и слободно, пораките за измама стануваат значителен предизвик. Овие измамнички комуникации, честопати камуфлирани како легитимна е-пошта, текстови или пораки на социјалните мрежи, создаваат мрежа на измама со цел да добијат чувствителни информации од поединци. Oвие пораки често

ПОВЕЌЕ

ДВОФАКТОРСКА АВТЕНТИКАЦИЈА КАКО СУШТИНСКА ОНЛАЈН ЗАШТИТА

Во современата дигитална ера, обезбедувањето на чувствителни податоци стана критичен приоритет, особено за индустрии што управуваат со обемни количини на информации. Во образовниот сектор, каде што се управува со записи за студенти, финансиски податоци и доверливи истражувања, имплементацијата на јаки мерки за безбедност е неизбежна.

ПОВЕЌЕ

КОМПЈУТЕРСКИОТ КРИМИНАЛ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НИЗ ПРИЗМАТА НА МВР

Во последните години информатичките и комуникациските технологии преовладуваат во речиси сите аспекти од животот на луѓето, овозможувајќи им непречена комуникација, поедноставување при извршување на секојдневните обврски, пристап до потребните информации, исполнување на слободното време и забава. Меѓутоа, покрај позитивните страни - социјализација и едукација, новите технологии

ПОВЕЌЕ

ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ–  ОВИЕ КОЛАЧИЊА НЕ СЕ ЗА ЈАДЕЊЕ!

Во ера доминирана од дигитални интеракции, грижата околу заштитата на нашите лични податоци е есенцијална. Во суштина, заштитата на личните податоци подразбира обострана интеракција на инволвираните страни: корисникот на веб страната и сопственикот на истата. Оваа статија посветува внимание на креирањето политики на приватност, со

ПОВЕЌЕ

Злоупотребата на личните податоци низ судската практика на Основниот суд во Битола

Злоупотребата на личните податоци зема сé поголем замав, пред сé поради развојот на технологијата. Компјутерскиот криминал пројавува сé понови и поопасни облици. Такви се: кражба на податоци, кражба на идентитет, компјутерска измама, хакирање, оштетување на податоци, заразување со вируси, малициозни софтвери (Malware, Adware, Spyware, Virus,

ПОВЕЌЕ

QR КОДОВИ – НОВ НАЧИН НА НАПАД ВРЗ ПРИВАТНОСТА

Обликувајќи го секојдневниот живот, технологијата го пласира QR кодот, кој значително го олеснува трансферот на информацијата. Црно-белиот квадрат води кон толку шарени содржини, што е невозможно да не сретнете барем неколку од нив во текот на еден ден. Како следбеник на баркодот, QR кодовите ја зацврстуваат

ПОВЕЌЕ

ЧУВАРИ НА ПРИВАТНОСТА: КРЕИРАЊЕ СИЛНИ ЛОЗИНКИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОНЛАЈН

Несомнено е дека животот без дигитализација во 21 век е незамислив. Дневно посетуваме безброј веб страници, споделуваме слики, видеа, лични податоци – телефонски број, електронска пошта, адреса на живеење, банкарски сметки, или со други зборови – оставаме личен дигитален отпечаток. Дигиталната технологија денес се јавува

ПОВЕЌЕ

Петнаесет млади активисти се подготвуваат за дигитална кампања на МЗМП за промоција на приватноста на интернет и дигиталните права

МЗМП со задоволство го претставува тимот на млади активисти кој ќе ја предводи дигиталната кампања на МЗМП за заштита на онлајн приватноста и дигиталните права. Составен од петнаесет посветени поединци од различни граѓански организации, тимот е подготвен да донесе нова перспектива на прашањето за заштита на приватноста на интернет. Младите

ПОВЕЌЕ

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ПОМЕЃУ АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИ ПРАВНИЦИ И ЦПИА

Македонското здружение на млади правници, Центарот за правни истражувања и анализи, Академијата за судии и јавни обвинители и Агенцијата за заштита на лични податоци потпишаа меморандум за соработка за успешна имплементација на проектот “Ефикасна правда за заштита на основните слободи и правото на приватност во

ПОВЕЌЕ

28 јануари – Европски ден за заштита на личните податоци

На 28 јануари го одбележуваме Европскиот ден за заштита на личните податоци како основно човеково право кое беше еден од приоритетите на работата на МЗМП во изминатиот период. Активностите кои ги преземавме во текот на минатата година во насока на заштитата на личните податоци беше

ПОВЕЌЕ