Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Петнаесет млади активисти се подготвуваат за дигитална кампања на МЗМП за промоција на приватноста на интернет и дигиталните права

МЗМП со задоволство го претставува тимот на млади активисти кој ќе ја предводи дигиталната кампања на МЗМП за заштита на онлајн приватноста и дигиталните права. Составен од петнаесет посветени поединци од различни граѓански организации, тимот е подготвен да донесе нова перспектива на прашањето за заштита на приватноста на интернет. Младите

ПОВЕЌЕ

МЗМП учествуваше на Самит за слобода на интернет

Од 1 до 3 ноември во Охрид се одржа Самит за слобода на интернет во организација на АБА РОЛИ. Настанот обедини четириесетина учесници од Македонија, Романија, Молдавија и Србија, меѓу кои и четири претставници на МЗМП.   МЗМП во соработка со АпТИ од Романија, ја организираше

ПОВЕЌЕ

„ПРИВАТНОСТА НА ПРВО МЕСТО: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА СВЕСТА, ЗАСТАПУВАЊЕТО И ДИГИТАЛНИТЕ ПРАВА КАЈ МЛАДИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ – НОВ ПРОЕКТ НА МЗМП

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) започна со имплементација на проектот „Приватноста на прво место: Зајакнување на свеста, застапувањето и дигиталните права кај младите во Северна Македонија“ (Privacy First: Enhancing Awareness, Advocacy, and Digital Rights Among Youth in North Macedonia) поддржан од Американската адвокатска комора

ПОВЕЌЕ