Нашите невидливи деца – предавања за средношколци за бездржавјанството кај децата во РМ
ноември 23, 2016

Македонско здружение на млади правиници одржа предавања во скопското средно училиште „Васил Антевски – Дрен” на тема „Нашите невидливи деца- бездржавјанството кај децата …