МЗМП дел од работна група за подготовка на предлог текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација
ноември 4, 2016

На покана на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија, Македонското здружение на млади правници- МЗМП, од септември, 2016 година учествува …

X.X. против МВР – Студија на случај
ноември 2, 2016

Оваа студија го анализира постапувањето на судовите во РМ по поведена постапка од страна на граѓанин кој смета дека му се повредени правото …