Известување до јавноста за поднесени препораки до надлежните институции за заштита на лицата лишени од слобода во услови на пандемија на вирусот КОВИД-19
април 1, 2020

На ден 31.03.2020 година, од страна на Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот Комитет за човекови права, до надлежните институции се поднесени …

ЈАВЕН ПОВИК за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука за потребите на проектот ,,Елиминација на мачењето и нечовечкото постапување во затворите и установите за лишување од слобода”
февруари 26, 2020

ЈАВЕН ПОВИК за 2 (две) експертски позиции за изработка на тренинг курикулум и спроведување на обука Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за …