Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Подобрување на заштита на правата и услугите на мигрантите и барателите на азил во Македонија

Македонско здружение на млади правници, во рамки на проектот „Подобрување на заштита на правата и услугите на мигрантите и барателите на азил во Македонија“ го објавува Билтенот број 04 од Мај 2016 година.

Билтенот содржи информации за завршната фаза на имплементација на проектот, реачната состојба и предизвиците во врска со бесплатна правна помош во постапка за признавање право на азил, импликациите на измените и дополнувања на Законот за азил и привремена заштита информации за бегалската криза, состојбата на гранични премини и сродни информации.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.