Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Избрани победниците на “Јавниот повик за доделување на награда за истражувачко новинарсто во областа на азилот и мешаните миграциски движења за 2014 година во Македонија”

Македонското Здружение на Млади Правници информира дека победниците на “Јавниот повик за доделување на награда за истражувачко новинарсто во областа на азилот и мешаните миграциски движења за 2014 година во Македонија” се:

 

1во место – Игор К. Илиевски со поднесокот “По 4.000 километри, чевлите на Ајуп останаа на пругата пред Велес”, објавен во Дневник на 05.11.2014;

2ро место – Величковски Горан – Зевзек со видео запис од емитувана по повод Меѓународниот ден на бегалците Канал 5 Телевизија;

3то место – Тимот на Емисија 360 (Александар Димитриевски, Васко Попетревски, Среќко Поповски, Владимир Мирчевски, Адриан Керими) со видео запис емитуван на Алсат М Телевизија на 21.11.2014;

3то место – Саше Димовски со поднесокот “Мигранти: Невидливи на премините, видливи на пругите на кои оставаат живот”, објавен на НоваТВ на 16.11.2014.

Свеченото доделување на наградите ќе се одржи на настанот организиран по повод денот на бегалците – 20 Јуни 2015 година.

 

 

Zgjidhen fituesit në thirrjen publike për gazetari hulumtuese në sferën e azilit dhe lëvizjet e përziera migrative në vitin 2014

 

Shoqata e Juristëve të Rinj të Maqedonisë informon se fitues në “Thirrjen publike për ndarjen e çmimit për gazetari hulumtuese në sferën e azilit dhe lëvizjet e përziera migrative në vitin 2014 në Maqedoni” janë:  

Vendi i 1rë: Igor K. Ilievski me aplikimin “Pas 4.000 kilometrave, këpucët e Ajupit mbetën në hekurudhën e Velesit”, të publikuar në Dnevnik më 25.11.2014

Vendi i 2të: Veliçkovski Goran – Zevzek me videon e emituar me rastin e Ditës ndërkombëtare të emigrantëve – Televizioni Kanal 5

Vendi i 3të: Ekipi i emisionit 360 (Aleksandar Dimitrievski, Vasko Popetrevski, Sreçko Popovski, Vlladimir Mirçevski, Adrian Kerimi) me videon e emitruar në Alsat M më 21.11.2014

Vendi i 3të: Sashe Dimovski me aplikimin “Migrantët: Të padukshëm në vendkalimet kufitare, të dukshëm në hekurudhat ku lënë jetën”, të publikuar në TV Nova më 16.11.2014

 

Ndarja solemne e çmimeve do të mbahet në ngjarjen e organizuar në ditën e emigrantëve – 20 qershor 2015.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.