Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Инфографик за мониторинг на затворски установи (01.03.2021-31.03.2021)

Погледнете го инфографикот за спроведени посети и активности за месец март 2021 година во соработка со Хелсиншкиот Комитет за човекови права, како дел на проектот „Елиминација на мачењето и нехуманиот третман во затворите и установите во кои лица се лишуваат од слобода” поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

MK 01 ALB 01 EN 01

Инфографиците можете да ги преземете тука во PDF верзија:
на македонски јазик: MK
на албански јазик: ALB
на англиски јазик: EN
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.