Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected

Инфографик за мониторинг на затворски установи (01.03.2021-31.03.2021)

Погледнете го инфографикот за спроведени посети и активности за месец март 2021 година во соработка со Хелсиншкиот Комитет за човекови права, како дел на проектот „Елиминација на мачењето и нехуманиот третман во затворите и установите во кои лица се лишуваат од слобода” поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Скопје.

Инфографиците можете да ги преземете тука во PDF верзија:
на македонски јазик: MK
на албански јазик: ALB
на англиски јазик: EN
NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.