Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
Screenshot 1

Правен фокус- 4то издание: Дигиталните технологии и правната регулација

Screenshot 1

Во 2020 година, со цел да придонесеме ко развојот на правната мисла, започнавме со подготовка на списанието „Правен фокус“. Мисијата на списанието е јасна: да служи како професионална платформа за стручни написи, презентирајќи ги идеите и перспективите на младите правни професионалци на кохерентен начин, а сето тоа истовремено поттикнувајќи иновативни идеи за унапредување на нашиот правен систем.

Четвртото издание на списанието претставува збирка од десет стручни написи чии автори се млади правници. Овие статии навлегуваат во динамичната област на дигиталните технологии и сложената мрежа на правни регулативи. Секоја статија претставува единствен и независен придонес, создаден со посветеност и експертиза со цел збогатување на дискурсот за овие клучни теми.

„Правен фокус“ е продукт на заедничката соработка помеѓу авторите, Уредувачкиот одбор и МЗМП, а во него се истакнуваат капацитетите на младите правници, нивната креативност и можноста позитивно да влијаат врз промените во општеството. Публикацијата е изготвена во рамките на проектот „Студентите по право и младите правници – клучни агенти на промени за унапредување на човековите права и владеење на правото“, имплементиран од страна на МЗМП, а финансиски поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Северна Македонија.

Додека се движите низ страниците на „Правен фокус“ (Focus Iuris), ќе откриете свежи перспективи и иновативни идеи. Заедно, тргнуваме на патување за истражување на еволуирачкиот пејзаж на правниот свет, со специфичен фокус на човековите права и владеењето на правото, сето тоа водено од следната генерација правни мислители.

Преземете го 4-тото издание

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.