Side Area Logo
Македонско здружение на млади правници
Keep conected
ОГЛАС фб 4

ЈАВЕН ПОВИК ЗА УСЛУГА ОД ОБЛАСТА НА ВЕБ ДИЗАЈН

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) како партнер на Канцеларијата на Високиот комесаријат за бегалци -УНХЦР го спроведува проектот ”Застапување за правна помош, изнаоѓање решенија и претставување на лицата кои се од интерес на УНХЦР и Застапување и помош за ставање крај на бездржавјанството”, спроведува:

Јавен повик за услуга од областа на веб дизајн

Опис на ангажманот:

Ангажманот се состои од изработка на внатрешна страна со три подстрани во постоечката веб страна на здружението.

Временска рамка:

Дизајнерот/илустраторот треба да го достави завршениот материјал заклучно со понеделник, 18.06.2023 година.

Потребни документи:

1. Портфолио и/или CV (линк или пдф)

2. Финансиска понуда

Услови за пријавување:

1. Минимум 3 години искуство во изработка на веб страни

Достава на апликација:

Заинтересираните лица треба да ја испратат својата апликација на ncavolli@myla.org.mk и bkolashinac@myla.org.mk најдоцна до 14.06.2023 (среда) со назнака „Апликација за изработка на веб страна“.

МЗМП го задржува правото да ги исконтактира само оние кандидати кои што ги исполнуваат условите.

NO COMMENTS

Sorry, the comment form is closed at this time.