ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВА ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

Македонско здружение на млади правници (МЗМП), објавува јавен повик за практикантска работа во здружението. МЗМП нуди позитивна работна средина, простор за професионална и лична надградба, како и менторство и поддршка во исполнување на работните задачи.

Услови за пријава:

 • Завршен минимум прв циклус на правни студии;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Основно познавање на Microsoft Office;
 • Интерес во областа на заштитата на човековите права;
 • Подготвеност за работа со луѓе со различна културна и социјална позадина;
 • Подготвеност за индивидуална и тимска работа;
 • Посветеност и одговорност кон доверените работни задачи.

Опис на работни задачи:

 • Истражување и собирање на податоци, на релевантни теми од областа на правото и заштитата на човековите права;
 • Поддршка на правниците во здружението при давање на правна помош;
 • Поддршка на вработените на здружението при спроведување на тековните активности;
 • Поддршка при организација на обуки и настани;
 • Административни и технички работи поврзани со работата на здружението.

Рок и потребни документи за аплицирање

МЗМП ги повикува сите заинтересирани млади дипломирани правници да испратат резиме/CV и мотивациско писмо (не подолго од 1 страна) на електронската адреса ashumkoska@myla.org.mk најдоцна до 31.03.2022 година.

Договор за практикантска работа и надоместок

Со избраниот кандидат МЗМП ќе склучи договор за практикантска работа во траење од 3 месеци. За практикантот/тката е предвиден месечен надоместок во согласност со Законот за практикантство.

За Македонското здружение на млади правници

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) е невладина организација, формирана со цел зајакнување на придонесот на младите правници во унапредување на правничката професија, заштита на човековите права и слободи и унапредување на принципот на владеење на правото во Република Северна Македонија преку учество и работа на конкретни проекти. Во своето работење МЗМП става посебен фокус на континуирана едукација на младите правници.

Повикот можете да го преземете тука.