Инфографик за мониторинг на затворски установи (01.01-31.01.2021)

Во месец јануари 2021 година тимот на МЗМП и Хелсиншкиот Комитет за човекови права започнаа со спроведување на сесии за онлине правно советување на осудени лица, како дел од активностите на проектот „Елиминација на мачењето и нехуманиот третман во затворите и установите во кои лица се лишуваат од слобода” поддржан од
Делегацијата на Европската Унија во Скопје.
Инфографиците можете да ги преземете тука:
на македонски јазик: MK
на албански јазик: ALB
на англиски јазик: EN