Инфографик за мониторинг на затворски установи (01.11.-30.11.2020)

Македонското здружение на млади правници и Хелсиншки комитет за човекови права во Скопје во текот на месец ноември извршија една дополнителна посета на КПД Штип. Дадена е директна правна помош на 6 осудени лица и дадени се 6 правни совети на осудените лица во врска со користење на механизмите за заштита од тортура и нехуман третман.

Посетите се дел од активностите на проектот „Елиминација на мачењето и нехуманиот третман во затворите и установите во кои лица се лишуваат од слобода” поддржан од

Делегацијата на Европската Унија во Скопје.
Линкови до PDF верзии: