Инфографик за мониторинг на затворски установи (01.08.-31.08.2020)

Македонското здружение на млади правници и Хелсиншкиот комитет за човекови права и во август годинава посетија шест затворски установи и обезбедија правна помош за 45 осудени лица. Информаторот подолу, содржи повеќе информации од теренскиот мониторинг на овие установи.

Што се однесува на периодот од јануари до крајот на јули 2020, поради мерките за заштита од ширење на коронавирусот, посетите на затворите беа забранети.

 

Во продолжение PDF верзии на информаторот: