Работни средби со адвокати на тема „Правната професија во служба на јавниот интерес“

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) организира серија од работни средби со адвокати во повеќе градови низ државата на тема Правната професија во служба на јавниот интерес“ во периодот од 20ти до 28ми февруари 2020. Цел на средбите е поттикнување на дискусија во однос на мерките со кои може да се придонесе кон поголемо вклучување на правната професија во активности за заштита на правата на сиромашните и маргинализирани лица, владеењето на правото и јавниот интерес. Работните средби се организираат со поддршка од Фондацијата Отворено општество – Македонија (ФООМ).

Адвокатурата како самостојна и независна јавна служба што обезбедува правна помош и врши јавни овластувања во согласност со закон е клучна гаранција за заштита на основните слободи и права. Како таква, потребна е да биде консултирана и вклучена при планирањето на активностите насочени кон заштита на човековите права и владеењето на правото.  Поттикнати од ова, МЗМП како организација која е посветена на зголемување на влијанието на правната професија во заштитата на човековите права со поддршка од Адвокатската комора на РСМ организира серија од работни средби со адвокати од локалните адвокатски заедници. 

Како области во кои е можен придонес од правната професија можат да се истакнат: пристапот до правда за најсиромашните, заштитата на човековите права (дискриминација, мачење и нечовечко постапување итн.), оспорување на уставноста и законитоста на одредени прописи, како и се почесто активности насочени кон правна заштита на животната средина. Како средства преку кои може да се зголеми вклучувањето на правната професија во служба на јавниот интерес се соработка со граѓански организации, поддршка на локални иницијативи, про боно, правен активизам итн.

Работните средби се од отворен карактер за сите адвокати. Распоредот на средбите со место, време и лице за контакт е даден во прилог на оваа информација. Учеството на средбите потребно е да се најави на лицето наведено во распоредот.

Град Датум и час Локација Лице за контакт
Битола 20.2.2020 (четврток)

10:00 – 11:30

Хотел Милениум Елена Георгиевска

070/376-176

egeorgievska@myla.org.mk

Прилеп 20.2.2020 (четврток)

14:00 – 15:30

Хотел Атлас Елена Георгиевска

070/376-176

egeorgievska@myla.org.mk

Кавадарци 21.2.2020 (петок)

10:00 – 11:30

Ресторан Сино Гоце Коцевски

078/252-942

gkocevski@myla.org.mk

Велес 21.2.2020 (петок)

14:00 – 15:30

Хотел Интернационал Гоце Коцевски

078/252-942

gkocevski@myla.org.mk

Охрид 21.2.2020 (петок)

10:00 – 11:30

Хотел Скај Корнер Елена Георгиевска

070/376-176

egeorgievska@myla.org.mk

Струга 21.2.2020 (петок)

13:30 – 15:00

Хотел Солферино Елена Георгиевска

070/376-176

egeorgievska@myla.org.mk

Тетово

 

24.02.2020

10:00 – 11:30

Хотел Меркур Бојан Трпевски

074/601-004

btrpevski@myla.org.mk

Гостивар 24.02.2020

14:00 – 15:30

 

Ресторан Европа Бојан Трпевски

074/601-004

btrpevski@myla.org.mk

Скопје 27.02.2020

10:00 – 11:30

Јавна соба Бојан Трпевски

074/601-004

btrpevski@myla.org.mk

Куманово

 

27.02.2020

13:30 – 15:00

Ресторан Рим – Париз Бојан Трпевски

074/601-004

btrpevski@myla.org.mk

Штип 28.2.2020 (петок)

10:00 – 11:30

Универзитетски ресторан Гоце Коцевски

078/252-942

gkocevski@myla.org.mk

Струмица 28.2.2020 (петок)

14:00 – 15:30

Хотел Вила Парк Гоце Коцевски

078/252-942

gkocevski@myla.org.mk

 

Линк-> Информации за работните средби