Јавен повик за пополнување на пет (5) експертски позиции за изработка на тренинг модул