SHPALLJE PUBLIKE PËR SHPËRBLIM PËR RAPORTIM PROFESIONAL MBI SITUATËN E REFUGJATËVE GJATË LËVIZJEVE TË PËRZIERA MIGRATORE NË VITIN 2016 NË MAQEDONI

SHPALLJE PUBLIKE Shpërblim për gazetari 2017-1