Извештај за предизвиците и мислењата на млади правници

Во прилог може да го најдете извештајот од дискусиите со млади правници на темата „Помеѓу очекувањата и реалноста – Предизвиците на младите правници во Р. Македонија“ кои ги одржавме во пет градови низ Македонија.

МЗМП CIVICA Извештај за млади правници