Работен состанок на групата за стратешко застапување на случаи од областа на азилот

На 1 септември 2016 во хотел Арка МЗМП во рамките на проектот правна помош и застапување лица од интерес, поддржан од УНХЦР,  одржа работен состанок на групата за стратешко застапување случаи од областа на азилот. Беа дускутирани тековни прашања, решенија и планирани идни активности.

1sep