Повик за Експерт за подготовка на прирачник/збирка на пресуди од ЕСЧП

Македонско здружение на млади правници објавува повик за експерт за подготовка на прирачник/збирка на пресуди од Европскиот суд за човекови права. Целиот повик може да го преземете тука: Terms of Reference- MYLA&UNHCR