Оглас за отворени 2 работни позиции

Македонското здружение на млади правници Скопје – МЗМП во рамки на институционалниот грант на CIVIKA Mobitas, објавува оглас за 2 (две) работни позиции во времетраење од 2 (две) години:

  1. Менаџер за општи и административни работи
  2. Офицер за комуникации